#WeAreFokinAngry # WeStrike 13-02

WIJ zeggen tegen die van daarboven; tegen de plastronpolitiekers, de baronnen en beurspeculanten het volgende: WIJ het volk van de buschauffeurs, de kinderverzorgsters, de onderwijzers, de postbodes, de bagagisten, de freelancers, de magazijniers, de mecaniciens, de metallos, de treinbestuurders, de bouwvakkers, die van de vuilkar, de verpleegkundigen en zorgverleners, …

WIJ allen zijn de rotzooi meer dan moe!

Continue reading

Multinationals zijn roofdieren

Er is geen geld! Het land is arm! We leven boven onze stand! De staatskas is leeg! Maar neen, laat je niets wijsmaken. Er is geld, het land is rijk en we worden van onze maatschappelijk rijkdom beroofd ! En niet het minst door multinationals. De Europese Groenen publiceerden onlangs een uitstekend rapport met een vergelijkende analyse van de reële heffingsvoet op bedrijfswinsten.  … Continue reading

Vluchten mag niet meer

Auteur: Peter terryn Het interview met sp.a voorzitter John Crombez in De Zondag leidde niet alleen tot quasi onverholen felicitaties van Francken Theo maar vooral tot felle discussies binnen sp.a zelf. Verschillende fracties lijken zich af te tekenen: het centrum van de partij zelf, de groep Wij zijn Socialisten die in Antwerpen pleitten tegen deelname aan de coalitie met N-VA en de groep rond Eric De Bruyn, bekend als sp.a Rood.… Continue reading

La majestueuse égalité des Lois (deel 2)

Peter terryn – Zaterdag 5 januari 2019 Er is nogal wat discussie over de houding van sp.a Antwerpen over de hoofddoek. Hoewel ze voor de verkiezingen beloofden het verbod af te schaffen, behouden ze het nu toch. In hun kielzog pleit sp.a Rood (dat veeleer Bruyn lijkt) voor een scherpere seculiere koers voor sp.a. Hoe het allemaal begon… Continue reading

Analyse Antwerps bestuursakkoord: de heuvel heeft een luis gebaard…

Gedurende meer dan vier weken werden alle ongeruste sp.a leden gesust met praatjes zoals ‘we leggen de lat hoog’ of ‘We gaan het onderste uit de kan halen’… Uiteindelijk zijn we zover en eerlijk gezegd, de berg heeft een muis gebaard. Zelfs de o-zo voorzichtige Dave Sinardet is verwonderd: “Na een eerste analyse van het nieuwe Antwerpse bestuursakkoord, ben ik toch wat verbaasd over hoe weinig sp.a écht heeft binnengehaald als je gaat kijken wat er achter enkele slogans schuilt: er is geen garantie op warme schoolmaaltijden of extra sociale woningen (de 5000 waarvan sprake is inclusief renovatie), de praktijktesten bevatten geen sanctionering, de autoluwe binnenstad is grotendeels een verderzetting van het huidige beleid waarbij auto’s vooral meer naar parkings in de binnenstad zullen geleid worden, …” Hoewel dit akkoord de grote verbinding wordt genoemd moet er achter eerder gesproken worden van een grote verknechting.… Continue reading

Geen democratie zonder glasnost!

Op 26 mei werd in Antwerpen op een bijzondere ledenvergadering het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd. Alle amendementen die ingediend werden door de linkervleugel werden weerhouden. De definitieve versie werd daarna goedgekeurd op een partijbestuur. Dit resulteerde in een lijving document met meer dan 600 voorstellen. Tot begin juli kon men dit document online raadplegen. Tijdens de vakantie werd dit of line gehaald.… Continue reading

Over het hoofddoekenverbod aan de Antwerpse stadsloketten

David Van Peteghem De laatste ronde van de coalitiegesprekken tussen NVA & SPA in Antwerpen zal volledig draaien rond mobiliteit en samenleven. In de Gazet van Antwerpen van 12 oktober liet Bart De Wever al optekenen dat hij het hoofddoekenverbod aan de Antwerpse stadsloketten niet wil laten vallen. Waar er bij mobiliteit wellicht nog wel compromissen kunnen afgesloten worden, zal dat niet lukken bij het hoofdoekverbod.… Continue reading

‘Opnieuw Vooruit’ is een slecht voorwendsel voor mandatenjacht

De beslissing om in Antwerpen de onderhandelingen met NVA verder te zetten heeft bij velen leden en kiezers verontwaardiging en verstomming geslagen. De laatste weken is opnieuw duidelijk geworden dat de N-VA een Vlaams-nationalistische partij is met racistische en extreemrechtse trekjes. In plaats van de onderhandelingstafel te verlaten of tenminste te onderbreken besliste het partijbestuur (dinsdag 11 december) ‘de bezorgdheden mee te nemen naar de onderhandelingstafel’.… Continue reading

Tijd om klare wijn te schenken. Open brief aan de leden van het bureau van de sp.a afdeling Antwerpen

Beste, De laatste weken is opnieuw duidelijk geworden dat de N-VA een Vlaams-nationalistische partij is met racistische en extreemrechtse trekjes. Bovendien heeft deze partij de laatste jaren bewezen de sterkste voorstander te zijn van een beleid van sociale afbraak waarbij de vakbonden stelselmatig werden aangevallen. Een onderhandeling opstarten met dergelijke partij getuigt volgens mij van een extreme vorm van politieke schizofrenie.… Continue reading