Socialisten aan het roer in Antwerpen (deel 4)

In 1982 fuseerde Antwerpen met haar randgemeenten en werd het een grootstad, met Bob Cools als eerste burgemeester. Deel 4 over onze geschiedenis van de socialisten in het Antwerpse stadsbestuur gaat over deze eerste jaren van de grootstad en over Bob Cools, een visionaire burgemeester in moeilijke tijden.   Deel 4 – Antwerpen wordt een grootstad onder Bob Cools Onder Mathilde Schroyens, de laatste burgemeester van Antwerpen vóór de fusie met de randgemeenten in 1982, kwam met het einde van de lange periode van hoogconjunctuur, de structurele financiële zwakte van de stad aan de oppervlakte.… Continue reading

Socialisten aan het roer in Antwerpen (deel 3)

Camille Huysmans werd in 1947 als burgemeester van Antwerpen opgevolgd door de al even legendarische Lode Craeybeckx. Deel 3 over onze geschiedenis van de socialisten in het Antwerpse stadsbestuur gaat over de lange bestuursperiode van Craeybeckx in wat we nu als de gouden jaren van de opbouw van de welvaartstaat na de Tweede Wereldoorlog kennen.   Deel 3.… Continue reading

Socialisten aan het roer in Antwerpen (deel 2)

In deel 2 van onze geschiedenis van de socialisten in het Antwerps stadsbestuur hebben we het over Camille Huysmans, burgemeester van 1933 tot 1946. Een burgemeesterschap dat werd gekenmerkt door de waarden van humanisme en verdraagzaamheid. Deel 2. Camille Huysmans, de mythische burgemeester Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1932 behielden de beide partijen van de coalitie hun posities.… Continue reading

Socialisten aan het roer in Antwerpen (deel 1)

We publiceren in zes afleveringen een geschiedenis van de socialistische aanwezigheid in het Antwerpse stadsbestuur. Deel 1 handelt over de periode van 1921 tot 1932 onder het burgemeesterschap van de katholiek Frans Van Cauwelaert, toen de socialisten voor het eerst hun stempel konden drukken op de Antwerpse politiek. Deel 1 . Het mystieke huwelijk van socialisten en christendemocratie De aanwezigheid van socialisten in het Antwerpse stadsbestuur dateert van voor de Eerste Wereldoorlog.… Continue reading

Pak het probleem van fijn stof bij de wortel: minder containers op vrachtwagens en meer op de trein !

Het volume goederen dat de Antwerpse haven verwerkt verdubbelde op 20 jaar, tot 214 miljoen ton. Antwerpen is de tweede grootste haven in Europa. In 2017 woog het containervolume 117 miljoen ton wat goed is voor ± 3 miljoen containers en 53% (ofte ± 1,5 miljoen containers) daarvan komt terecht op de Antwerpse wegeninfrastructuur… Volgens goed ingelichte bronnen ligt de spoorinfrastructuur op de rechteroever er verlaten bij.… Continue reading

De Europese Socialisten en Democraten roepen op voor de vrijlating van Selahattin Demirtas

In de strijd voor democratie, de rechtstaat en mensenrechten in Turkije spreken Sergei Stanishev, voorzitter van de Partij van Europese Socialisten en Udo Bullman, voorzitter van de groep van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement zich uit voor de onmiddellijke vrijlating van Selahattin Demirtas, vroeger co-voorzitter van onze zusterpartij van de HDP (de Democratische Partij der Volkeren).… Continue reading

Aanklager vraagt zes maanden voor ABVV leden! Dat kan nu toch niet meer!

Patrick Humblet Gewoon hoogleraar arbeidsrecht, Faculteit Recht & Criminologie UGent(een ingekorte versie van deze tribune verscheen op vrijdag 15 juni in De Morgen)Een van mijn guilty pleasures is het VT4-programma “De rechtbank”. De formule is eenvoudig. Een halve zool heeft wat mispeuterd en staat voor de politierechtbank of een andere rechtsprekende instantie. De zaak is zo simpel dat ze uit de koker van de scenaristen van “De Buurtpolitie” lijkt te komen.… Continue reading

De Aquarius in 2018 en de Saint-Louis in 1939

De omzwerving van het reddingsschip Aquarius van Artsen zonder Grenzen, dat niet mocht aanleggen in havens in Italië en Malta, met 629 vluchtelingen aan boord, roept de herinnering op aan een gelijkaardige gebeurtenis in mei en juni 1939. De parallellen tussen wat er nu gebeurt met vluchtelingen die hun heil zoeken in Europa en de Joden, op de vlucht voor het naziregime, zijn opvallend.… Continue reading

De Hollandse scheurtjes van Doel 3 en 4

Recent was er een defect in de kerncentrale Doel 1 (april 2018). De reactorkuipen van Doel 1 en 2 werden gebouwd door Cockerill in België volgens de voorschriften  van de licentiehouder Westinghouse en vertonen geen scheurtjes. Het defect is ernstig, maar het gevaar is, in tegenstelling met wat volgt, beperkt. De reactorvaten van Doel 3 en 4 en deze van Tihange, werden gebouwd door de Rotterdamse Droogdokmaatschappij (RDM), zoals ook o.a.… Continue reading

ACOD-LRB Limburg vraagt afschaffing E-niveau

Met de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in aantocht wil ACOD-LRB Limburg, de socialistische vakbond voor de lokale en regionale besturen, de aandacht vestigen op een belangrijk syndicaal speerpunt: de afschaffing van het E-niveau, de laagste salarisschaal bij de lokale besturen. De redactie van ‘De socialisten’ wenst dit initiatief te promoten. Het kan immers niet dat arbeidsprestaties die de samenleving ten goede komen zodanig ondergewaardeerd worden.… Continue reading