Een algemene vergadering van de Antwerpse Sp.a moet zich uitspreken over de coalitiebesprekingen. Standpunt van Wij zijn Socialisten

Wij zijn Socialisten, de beweging die in en rond de Sp.a werkt aan een revitalisering en heropbouw van de Socialistische Partij, heeft met volle overtuiging meegewerkt aan de verkiezingscampagne die de partij heeft gevoerd in Antwerpen. Dat was een engagement uit bezorgdheid voor de steeds grotere groep burgers die de negatieve effecten ervaart van het neoliberale beleid, dat zowel op plaatselijk als op bovenlokaal niveau wordt gevoerd.… Continue reading

Laat ons terug onder de mensen komen, herbronnen en terugvechten in 2019!

De resultaten bij de gemeenteraadsverkiezingen bevestigen de crisis waarin de sp.a zich al enkele jaren bevindt. Ook al waren er enkele positieve uitschieters – zoals in Leuven, Bredene, Halle of Zelzate – toch mag niet onder stoelen of banken worden gestoken dat de partij er sterk op achteruit blijft gaan. Van 23,5 percent in 2003, zakt de partij tot een schamele 10,3 percent.… Continue reading

De aarde moet wel plat zijn als het Vlaams Belang niet racistisch is

David Van Peteghem
Het Vlaams Belang kan niet meer gekwalificeerd worden als een racistische partij. Dat is althans het oordeel van een tal van opiniemakers en een rechter. In een stuk dat verscheen in Knack laat Peter Casteels politicoloog Carl Devos aan het woord die stelt dat het VB geen racistische partij is. Volgens Devos verwijst “racisme enkel naar de biologische component van rassen”.… Continue reading

De ‘Grooten Oorlog’ van 14-18 werd beëindigd door muiterijen en volksopstand

Stephen Bouquin Vandaag, 11 november 2018 vieren we het einde van ‘de groote oorlog’, van de eerste wereld oorlog. Deze oorlog eiste meer dan 10 miljoen doden en ongeveer evenveel verminkte en gekwetste slachtoffers. Het was een slachting. De eerste industriële oorlog. Mitrailleurs maaiden soldaten bij bosjes neer. Op 27 augustus stierven er 30.000 Franse soldaten.… Continue reading

Voor een economie ten dienste van het algemeen belang

door Dries Goedertier (adviseur ACOD) Er waait een frisse wind door Labour. Sinds het aantreden van Jeremy Corbyn als partijvoorzitter en het succes bij de vervroegde parlementsverkiezingen verkeert de partij in topconditie. De socialisten dingen terug volop mee voor regeringsverantwoordelijkheid. Overigens niet door de hardnekkige dogma’s over de superioriteit van de markt, competitie, vrijhandel en privaat eigendom achterna te hollen.… Continue reading

‘De eerste voorwaarde om als partij aan genezing te beginnen, is erkennen dat je ziek bent.’ (L. Tobback)

Analyse van de Antwerpse resultaten voor de sp.a door Stephen Bouquin 1 – De cijfers Laat ons eerst de cijfers op een rijtje zetten. Zodoende vermijden we impressionistische en redelijk subjectieve analyse van de uitslag.De beste globale indicator van het ‘marktaandeel’ van de sp.a kan gezocht worden bij de resultaten voor de provincieraadsverkiezingen op niveau van de stad Antwerpen.… Continue reading

Van wie is de stad?

Boekrecensie door René De Preter
Een boek met de titel Samen vooruit in Antwerpen maakt niet alleen nieuwsgierig, maar schept ook verwachtingen. Het boek vertrekt vanuit een (eco-)socialistisch perspectief. Diverse auteurs behandelen onderwerpen als milieu, gezondheid, democratie, openbare diensten Stephen Bouquin schreef zowat de helft van het boek vol en geeft een hele geschiedenis van de stad mee.… Continue reading

Het gemeentelijk democratisch deficit zit diep

David Van Peteghem Het heeft geen haar gescheeld of Bart De Wever had tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen zijn meerderheid verloren. Volgens berekeningen van Bart Maddens had de PVDA slechts 278 zetels nodig voor een vijfde zetel in de gemeenteraad. Velen hebben zich misschien hierdoor schuldig gevoeld dat ze niet al hun stemmen aan de PVDA hebben gegeven[1].… Continue reading