ACOD-LRB Limburg vraagt afschaffing E-niveau

Met de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in aantocht wil ACOD-LRB Limburg, de socialistische vakbond voor de lokale en regionale besturen, de aandacht vestigen op een belangrijk syndicaal speerpunt: de afschaffing van het E-niveau, de laagste salarisschaal bij de lokale besturen. De redactie van ‘De socialisten’ wenst dit initiatief te promoten. Het kan immers niet dat arbeidsprestaties die de samenleving ten goede komen zodanig ondergewaardeerd worden.

Wat is het E-niveau?

Het E-niveau is de laagste salarisschaal binnen de lokale besturen (gemeente, OCMW’s, provincie, zorgsector,…) die ingevoerd is voor de niet-gespecialiseerde arbeiders, waarvoor er geen algemene diplomavereisten zijn.

Wie werkt er binnen de E-schaal?

Arbeiders van de technische diensten, de gemeenschapswachten, poetspersoneel, keukenpersoneel, bodes, kinderopvang,…

Waarom afschaffen?

Met de opkomende digitalisering en de bijkomende gespecialiseerde taken, die over de jaren heel werden toegevoegd aan de takenpakketten, is de E-schaal volgens ACOD-LRB achterhaald en ondergewaardeerd. Er bestaan nauwelijks nog niet-gespecialiseerde functies binnen de lokale besturen aangezien voor de meeste functies specifieke kennis is vereist (verworven on-the-job of op basis van bepaalde attesten, opleidingen, brevetten). Daarnaast ligt het beginnend salaris zeer dicht bij het Belgische minimumloon en is de stijging doorheen jaren dienst erg beperkt.

Een aantal vergelijkingen (mei 2018)

Een beginnende alleenstaande met een voltijds contract, zonder kinderen ten laste, heeft netto slechts 15€ meer (€1438) dan het minimumloon (€1423). Na 27 jaar dienst kan dit stijgen met 187€, tot maximaal €1625 (E3-schaal), wat erg beperkt is gezien de tijdspanne.

Het D-niveau bestaat er voor de gespecialiseerde arbeiders waar je, net zoals bij het E-niveau, geen middelbaar diploma voor moet hebben.

Het startloon op het D-niveau is hetzelfde maar kan na 27 jaar stijgen met €431, tot maximaal €1869 (D3-schaal). Daarnaast heb je binnen het D-niveau een bevorderingsgraad, die binnen het E-niveau niet bestaat, waardoor er meer carrièremogelijkheden zijn. Iemand uit ons voorbeeld die bevordert naar de hoogste D5-schaal kan zijn salaris zien stijgen tot €2059 netto, een stijging van €621 in vergelijking met de eerste D1-schaal!

Binnen het-niveau zal je loon dus veel sneller stijgen, weg van het minimumloon. Binnen het E-niveau zal je gedurende je carrière niet veel meer verdienen dan het minimumloon.

Wat kost dat voor de lokale besturen?

Door ervaringen met recente opwaarderingsoefeningen, onder andere bij de Stad Genk, schat ACOD-LRB Limburg de bijkomende kost voor een opwaardering per voltijds medewerker per jaar op €2000. Uiteraard is deze kost afhankelijk van bestuur tot bestuur en de leeftijdspiramide binnen het E-niveau maar valt volgens ACOD-LRB binnen de perken. Een bestuur met 100 E-niveaus kan deze operatie dus doen aan een kostprijs van ongeveer €200.000 per jaar.

Een bijkomend argument is dat deze koopkrachtverhouding ook een impact zal hebben op de lokale economie aangezien een groot deel van het personeel in de omgeving woont. Er zijn dus terugverdieneffecten.

Conclusie

De D-schaal is volgens ACOD-LRB een loonwaardering die beter overeenstemt met de huidige maatschappelijke context voor arbeiders binnen lokale besturen. In tijden van allerhande besparingen en complexer, meer uitgebreider wordende takenpakketten is dit voor ACOD dan ook erg belangrijk. De vakbond vraagt dan ook aan de politiek om deze syndicale eis mee op te nemen in hun verkiezingsprogramma.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.