Tijd om klare wijn te schenken. Open brief aan de leden van het bureau van de sp.a afdeling Antwerpen

Beste, De laatste weken is opnieuw duidelijk geworden dat de N-VA een Vlaams-nationalistische partij is met racistische en extreemrechtse trekjes. Bovendien heeft deze partij de laatste jaren bewezen de sterkste voorstander te zijn van een beleid van sociale afbraak waarbij de vakbonden stelselmatig werden aangevallen. Een onderhandeling opstarten met dergelijke partij getuigt volgens mij van een extreme vorm van politieke schizofrenie.… Continue reading

Een algemene vergadering van de Antwerpse Sp.a moet zich uitspreken over de coalitiebesprekingen. Standpunt van Wij zijn Socialisten

Wij zijn Socialisten, de beweging die in en rond de Sp.a werkt aan een revitalisering en heropbouw van de Socialistische Partij, heeft met volle overtuiging meegewerkt aan de verkiezingscampagne die de partij heeft gevoerd in Antwerpen. Dat was een engagement uit bezorgdheid voor de steeds grotere groep burgers die de negatieve effecten ervaart van het neoliberale beleid, dat zowel op plaatselijk als op bovenlokaal niveau wordt gevoerd.… Continue reading

Laat ons terug onder de mensen komen, herbronnen en terugvechten in 2019!

De resultaten bij de gemeenteraadsverkiezingen bevestigen de crisis waarin de sp.a zich al enkele jaren bevindt. Ook al waren er enkele positieve uitschieters – zoals in Leuven, Bredene, Halle of Zelzate – toch mag niet onder stoelen of banken worden gestoken dat de partij er sterk op achteruit blijft gaan. Van 23,5 percent in 2003, zakt de partij tot een schamele 10,3 percent.… Continue reading

100 jaar na de Groote Oorlog. 11 November-boodschap van Wij zijn Socialisten

100 jaar geleden eindigde de Groote Oorlog. De Belgische regering “viert” dat met de grootste wapenaankopen van de laatste honderd jaar De aankoop van 34 Amerikaans F-35’s kost ons 3,6 miljard euro. Tegen dat deze vliegtuigen volledig afgeschreven zullen zijn, zullen ze 15 miljard euro belastinggeld hebben gekost. En dat is nog een voorzichtige schatting. Aan het einde van de rit gaat het bijna zeker over veel meer geld.… Continue reading

Na de gemeenteraadsverkiezingen: De Sp.a kan terug worden opgebouwd, maar niet met de oude recepten

De achteruitgang van de Sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen was voorspeld, maar dat lag niet aan de campagne die de partij heeft gevoerd. Voor het eerst sinds lang kwamen nieuwe mensen prominent op de lijsten terecht, voor het eerst sinds lang slaagde de partij erin haar basis te enthousiasmeren om tegen de stroom in het socialistisch verhaal te vertellen.… Continue reading

Vier zwakke punten in het beleid van het huidig college van de Stad Antwerpen

Een bericht van David Hendrickx,  Stedebouwkundige 1.EEN ONGESTRUCTUREERDE AANPAK VAN DE MOBILITEIT De mobiliteit in Antwerpen is vergelijkbaar met de verkeerssituatie uit de jaren zestig van de vorige eeuw en hinkt fel achterop ten opzichte van de grote steden in Europa. Zo is de stad Essen in het Ruhrgebied  de voetgangersstad bij uitstek in Europa. In het verkeersplan voor Bergen-op-Zoom van Ir De Ranitz werd vanuit een kernring het binnengebied ontsloten door lussen die toegang verlenen tot bedieningsstraten en parkeervoorzieningen.… Continue reading

Rechtse hypocrisie. Over anonieme N-VA sponsors en identiteit

Een bericht van Christ’l Van der Paal Anonieme geldschieters sponsoren N-VA-campagne, laat dat even bezinken…Is er een link tussen deze sponsoring en identiteit? … ik zie u fronsen.Rechts heeft het vaak over cultuurmarxisme, een wat vage door rechts gefabriceerde term, die een soort links complot dat tot eenheidsdenken leidt moet benoemen. In wezen hebben ze het echter over de waarden en normen die onze samenleving als vanzelf aannam na WOII, toen onze grootouders samen het land opnieuw moesten opbouwen na een verwoestende oorlog.… Continue reading

De dienstverlening van De Lijn in Antwerpen is ondermaats. Dringende maatregelen nodig.

Resultaten van een bevraging bij gebruikers van De Lijn in Antwerpen Door Stephen Bouquin, Socioloog 1. De Bevraging De resultaten van de bevraging over de dienstverlening van de Lijn, georganiseerd door een groep gebruikers in de regio Antwerpen zijn alarmerend. De bevraging werd deels online gedaan en deels via rechtstreeks ingevulde formulieren. De bevraging liep van 15 juli tot 15 september 2018.… Continue reading

Meer dan ooit: voor een progresssieve rood-groene coalitie in Antwerpen.

De peiling van de kiesintenties in de Vlaamse centrumsteden, die het Nieuwsblad op 28 september publiceerde moet met een grote korrel zout worden genomen. De foutenmarge ligt bij een dergelijke online peiling erg hoog. De kans dat het resultaat de uiteindelijke verkiezingsuitslag weerspiegelt, is dan ook bijzonder klein. Er is nog niets beslist, de strijd is nog niet gestreden.… Continue reading