‘Opnieuw Vooruit’ is een slecht voorwendsel voor mandatenjacht

De beslissing om in Antwerpen de onderhandelingen met NVA verder te zetten heeft bij velen leden en kiezers verontwaardiging en verstomming geslagen. De laatste weken is opnieuw duidelijk geworden dat de N-VA een Vlaams-nationalistische partij is met racistische en extreemrechtse trekjes. In plaats van de onderhandelingstafel te verlaten of tenminste te onderbreken besliste het partijbestuur (dinsdag 11 december) ‘de bezorgdheden mee te nemen naar de onderhandelingstafel’.… Continue reading

De aarde moet wel plat zijn als het Vlaams Belang niet racistisch is

David Van Peteghem
Het Vlaams Belang kan niet meer gekwalificeerd worden als een racistische partij. Dat is althans het oordeel van een tal van opiniemakers en een rechter. In een stuk dat verscheen in Knack laat Peter Casteels politicoloog Carl Devos aan het woord die stelt dat het VB geen racistische partij is. Volgens Devos verwijst “racisme enkel naar de biologische component van rassen”.… Continue reading

De ‘Grooten Oorlog’ van 14-18 werd beëindigd door muiterijen en volksopstand

Stephen Bouquin Vandaag, 11 november 2018 vieren we het einde van ‘de groote oorlog’, van de eerste wereld oorlog. Deze oorlog eiste meer dan 10 miljoen doden en ongeveer evenveel verminkte en gekwetste slachtoffers. Het was een slachting. De eerste industriële oorlog. Mitrailleurs maaiden soldaten bij bosjes neer. Op 27 augustus stierven er 30.000 Franse soldaten.… Continue reading

Voor een economie ten dienste van het algemeen belang

door Dries Goedertier (adviseur ACOD) Er waait een frisse wind door Labour. Sinds het aantreden van Jeremy Corbyn als partijvoorzitter en het succes bij de vervroegde parlementsverkiezingen verkeert de partij in topconditie. De socialisten dingen terug volop mee voor regeringsverantwoordelijkheid. Overigens niet door de hardnekkige dogma’s over de superioriteit van de markt, competitie, vrijhandel en privaat eigendom achterna te hollen.… Continue reading

‘De eerste voorwaarde om als partij aan genezing te beginnen, is erkennen dat je ziek bent.’ (L. Tobback)

Analyse van de Antwerpse resultaten voor de sp.a door Stephen Bouquin 1 – De cijfers Laat ons eerst de cijfers op een rijtje zetten. Zodoende vermijden we impressionistische en redelijk subjectieve analyse van de uitslag.De beste globale indicator van het ‘marktaandeel’ van de sp.a kan gezocht worden bij de resultaten voor de provincieraadsverkiezingen op niveau van de stad Antwerpen.… Continue reading

Van wie is de stad?

Boekrecensie door René De Preter
Een boek met de titel Samen vooruit in Antwerpen maakt niet alleen nieuwsgierig, maar schept ook verwachtingen. Het boek vertrekt vanuit een (eco-)socialistisch perspectief. Diverse auteurs behandelen onderwerpen als milieu, gezondheid, democratie, openbare diensten Stephen Bouquin schreef zowat de helft van het boek vol en geeft een hele geschiedenis van de stad mee.… Continue reading

Het gemeentelijk democratisch deficit zit diep

David Van Peteghem Het heeft geen haar gescheeld of Bart De Wever had tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen zijn meerderheid verloren. Volgens berekeningen van Bart Maddens had de PVDA slechts 278 zetels nodig voor een vijfde zetel in de gemeenteraad. Velen hebben zich misschien hierdoor schuldig gevoeld dat ze niet al hun stemmen aan de PVDA hebben gegeven[1].… Continue reading

Campagne-dagboek van Stephen Bouquin (5-13 oktober)

Graag zou ik wat meer verslag willen uitbrengen en mijn campagne-dagboek aanvullen. Maar veel tijd blijft er niet over op het eind van de dag. Dus hou ik het hier bij enkele flarden en anecdotes…
  • vrijdag 5 okt en zaterdag 6 okt was het de beurt aan Linkeroever. Voldoende gesprekken om enkele voorstellen op een rijtje te zetten en te publiceren onder de vorm van een postkaart.
Continue reading

Kritische kanttekeningen bij de milieukwestie in Antwerpen

In maart 2018 publiceerde Greenpeace een ophefmakend rapport over de luchtkwaliteit in en rondom 222 scholen in Vlaanderen[1]. Nagenoeg 80 scholen kampen met een slechte tot zeer slechte luchtkwaliteit. Deze situatie is het gevolg van hun ligging en de nabijheid van grote verkeersassen. Het canyon-effect doet de rest waarbij luchtvervuiling op enkele meters blijft rondzweven.… Continue reading