De Hollandse scheurtjes van Doel 3 en 4

Recent was er een defect in de kerncentrale Doel 1 (april 2018). De reactorkuipen van Doel 1 en 2 werden gebouwd door Cockerill in België volgens de voorschriften  van de licentiehouder Westinghouse en vertonen geen scheurtjes. Het defect is ernstig, maar het gevaar is, in tegenstelling met wat volgt, beperkt. De reactorvaten van Doel 3 en 4 en deze van Tihange, werden gebouwd door de Rotterdamse Droogdokmaatschappij (RDM), zoals ook o.a.… Continue reading

ACOD-LRB Limburg vraagt afschaffing E-niveau

Met de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in aantocht wil ACOD-LRB Limburg, de socialistische vakbond voor de lokale en regionale besturen, de aandacht vestigen op een belangrijk syndicaal speerpunt: de afschaffing van het E-niveau, de laagste salarisschaal bij de lokale besturen. De redactie van ‘De socialisten’ wenst dit initiatief te promoten. Het kan immers niet dat arbeidsprestaties die de samenleving ten goede komen zodanig ondergewaardeerd worden.… Continue reading

‘Het programma van de Antwerpse socialisten gaat knallen!’

Op 26 mei hield de Antwerpse sp.a afdeling haar programmacongres voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Verschillende supporters van het netwerk ‘Wij Zijn Socialisten’ waren de laatste weken wel betrokken bij het uitschrijven van het programma en we mogen zeggen dat de uiteindelijke versie al onze verwachtingen heeft overstegen. Er moet nog wel aan gesleuteld worden maar dat zal de komende weken gebeuren via ontmoetingen en discussies met het middenveld.Het programma dat er nu ligt is alleszins realistisch en radicaal, dat breekt met de ‘derde weg’ die Patrick Jansens zo graag bewandelde.… Continue reading

Stephen Bouquin: ‘Willen is kunnen!’

Een belangrijk deel van mijn leven staat in teken van de strijd tegen onrecht, onderdrukking en discriminaties. Ik nam actief deel aan de Antwerpse scholierenstakingen tegen kernraketten en de besparingen van Martens-Gol. Daarna studeerde ik hedendaagse geschiedenis op de Vrije Universiteit Brussel. Na een poosje in Brussel gewoond te hebben begon ik mijn doctoraatstudies in Parijs.… Continue reading

Christ’l van de Paal: ’t Stad is van ons, Antwerpenaren

We zijn met meer dan 520000, wij Antwerpenaren. Socio-cultureel zijn we erg divers, maar één ding hebben we zeker gemeen: we willen allemaal wel-‘zijn’ en wel-‘varen’.Van frietchinees, over nachtwinkeluitbater tot dokwerker, verpleegster of projectontwikkelaarster we willen allemaal een goed leven in onze stad voor onszelf en ons gezin. We willen allemaal goeie huisvesting, gezonde lucht, degelijke dienstverlening, proper onderhouden straten, een veilige buurt, voldoende kinderopvang, scholen die de talenten van onze kinderen tot volle ontwikkeling brengen, een goed inkomen, een stad waarin we ons probleemloos kunnen verplaatsen, een mooie toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen … en tijd om te genieten, om te leven.Het huidig stadsbestuur onder leiding van Bart De Wever wil ons doen geloven, dat wie zijn kansen grijpt in het leven, hard werkt en gedisciplineerd leeft welzijn en welvaart zal kennen.Meer nog, dit stadsbestuur beschouwt Antwerpenaren die niet mee kunnen op een goede dag als overlast, op een slechte als profiteurs of criminelen.… Continue reading

Wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar, een welvaartsvast en eerlijk pensioen voor iedereen

Standpunt van ‘Wij zijn Socialisten’ ter gelegenheid van de vakbondsbetoging van 16 mei 2018 Dit schreven twee regeringspartijen letterlijk in hun verkiezingsprogramma van 2014:“De pensioenleeftijd blijft op 65 jaar , een volledige loopbaan bedraagt 45 jaren” (Nv-A verkiezingsprogramma 2014)“De wettelijke pensioenleeftijd blijft op 65 jaar” (verkiezingsprogramma Open VLD 2014) Geen enkele partij van de huidige coalitie stelde een verhoging van de pensioenleeftijd in het vooruitzicht.… Continue reading

Europees centrum-links blijft verliezen omdat het neoliberalisme niet werkt!

Toespraak van Paul Mason op de Europe Together conferentie in Brussel op 18 oktober 2017. Op 13 oktober 2017 tweette Lloyd Blankfein, CEO van de multinationale financiële onderneming Goldman Sachs: “Op het IMF in DC. Vreemd dat de politiek het overal zo moeilijk heeft terwijl de economieën wereldwijd het (meestal) goed doen en de wereld (bijna overal) in vrede is.” Mijn antwoord op deze bedenking: het neoliberalisme werkt niet.… Continue reading

Nieuwe tijden, nieuw socialisme! Een vernieuwde beginselverklaring voor de sp.a

Op 17 maart 2018 organiseert de sp.a haar congres onder het motto “Nieuwe tijden, nieuw socialisme”. Wij zijn Socialisten wil een inhoudelijke bijdrage aan dit congres leveren en zal daarom voorstellen om een beginselverklaring te voegen bij de diverse resoluties met concrete voorstellen, die het congres zal goedkeuren. Een deel van de resolutie werd overgenomen en wij zijn hierover zeer verheugd.Continue reading

Rood is troef! (1 mei verklaring)

Het politieke leven staat dit jaar in het teken van de eerste grote stembusslag, sinds de conservatieve neoliberale meerderheid, zijn verstikkende greep op Vlaanderen en België heeft gelegd. De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 moeten de eerste stap zijn voor de terugkeer van links in dit land.Elk jaar dat het neoliberalisme de kans krijgt om zijn politiek van sociale afbraak, uitverkoop van het land aan het grootkapitaal en desastreus klimaatbeleid voort te zetten, is een jaar verloren.… Continue reading