Beste Jan Van Riet – Antwoord van een socialist

In De Morgen van vrijdag 19 oktober verscheen een tribune van kunstenaar Jan Van Riet, waarin de socialisten wordt verweten geen voeling meer te hebben met wat er bij de gewone mensen leeft. Christina Van der Paal, kandidaat van Wij zijn Socialisten op de stadslijst van de Sp.a antwoordde met onderstaande brief, die ook door andere Antwerpse socialisten is ondertekend. Deze brief verscheen eveneens op 19 oktober op de online editie van De Morgen.

Beste Jan

Ik ben het beu om de partij waar ik recent lid van werd constant door het slijk gehaald te zien worden. Ik ben het beu om te merken dat ‘oude socialisten’ zich voor de kar van de economische elite laten spannen. Als echte socialist weet u best dat enkel centrum links er door evolutie en sociaal overleg (en niet door revolutie) kan in slagen om de sociale afbraak een halt toe te roepen. Als echte socialist weet u best dat individuele burgers enkel door solidariteit en collectieve strijd hun rechtvaardig deel van de welvaart zullen krijgen. Socialisme is nu meer dan ooit nodig.

Ik ben het beu, want mijn engagement binnen Sp.a Antwerpen bestaat er net in om de verliezers van de globalisering – waarvan migratie een onderdeel vormt – terug een stem te geven. Mijn engagement bestaat er net in om hun zorgen terug op de politieke agenda te plaatsen binnen en buiten de partij. Het engagement van velen – waaronder tal van nieuwkomers – binnen Sp.a Antwerpen bestaat er net in om een rechtvaardige samenleving af te dwingen.

Ik volg u wanneer u zegt dat de verliezers van de globalisering te lang genegeerd werden. Maar die verliezers beste Jan, dat zijn niet enkel de oorspronkelijke inwoners van de wijken waarnaar u refereert, die inderdaad en terecht vrezen voor hun jobs en die de waarde van hun huis in verloederende buurten zagen dalen, die hun wijken onveiliger zagen worden, de verliezers dat zijn net zo goed de kinderen en kleinkinderen van onze gastarbeiders, die te vaak worden afgeschilderd als last, overbodig en de oorzaak van het verval van onze samenleving.

Het is net zaak, best Jan, om als echte socialist er op te wijzen dat beide groepen slachtoffer zijn van hetzelfde verziekte en destructief economisch model, een economisch model dat ons zolang het door de overheid gereguleerd werd, welvaart bracht, maar eens gedereguleerd het machtsonevenwicht tussen kapitaal en arbeid terug vergrootte, waardoor nu de rijken steeds rijker worden en het leger slachtoffers van dit systeem steeds groter wordt.

Dit systeem is een neoliberaal rechtse constructie, bedoeld om het machtsevenwicht tussen kapitaal en arbeid dat de voorbije decennia werd verwezenlijkt, te ondergraven. Dat machtsevenwicht bracht ons de welvaartsstaat, sterke sociale bescherming en sterke sociale rechten, wat zorgde voor rechtvaardige herverdeling van rijkdom. Momenteel worden burgers tegen elkaar opgezet om de sociale afbraak te versnellen: Vlamingen tegen Walen, contractuelen tegen ambtenaren, jongeren tegen ouderen, autochtonen tegen allochtonen … en nu dus ook ‘oude’ socialisten tegen ‘nieuwe’ socialisten, waarbij we er niet meer in slagen de echte oorzaak – de neoliberale vrije markt – te benoemen. Dit systeem rooft onze samenleving leeg, waardoor investeren in een meer rechtvaardige samenleving haast onmogelijk wordt. Wat overblijft is elkaar verwijten maken.

Begrijp me niet verkeerd, ik heb me ook doodgeërgerd aan Sp.a en de 3e weg. Ik had 2 keuzes: de rug keren naar de Sp.a of er deel vanuit maken om van binnenuit mee te werken aan een vernieuwd socialisme dat er opnieuw voor kiest om niemand achter te laten, socialisme dat voluit gaat voor een rechtvaardige, solidaire samenleving. Ik koos voor het laatste vanuit het besef dat verdeeldheid enkel de economische elite dient.

Een partij is slechts een structuur die vorm en inhoud krijgt door de mensen die er deel vanuit maken. Tal van nieuwe leden en kandidaten dienden zich aan voor de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. De meeste oude en nieuwe leden delen dezelfde drive, het socialisme nieuw leven inblazen omdat de verliezers van de globalisering, omdat wij allemaal een samenleving verdienen waarin je als niet-kapitaalkrachtige burger opnieuw vooruit geraakt. Omdat wij onze jongeren willen zien opgroeien met een vooruitgangsdroom.

Ik nodig je uit, Jan, om mee te werken aan de heropbouw!

Christina Van der Paal

Mede-ondertekenaars:

Stephen Bouquin
Frieda Verbist
Leden van Wij zijn Socialisten

Greg Verhoeven
Fahar Nadeem
Annemie Verbeiren
Layla Klioual
Sp.a Antwerpen

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.