sp.a Antwerpen: stap uit de coalitie en vorm een roodgroene alliantie!

Open brief aan de Antwerpse sp.a leiding

Dinsdag 20 augustus 2019

Beste bestuursleden van de afdeling Antwerpen,

Als auteur van het amendement dat de doelstelling van de 10.000 extra sociale woningen voorop stelde wil ik mij toch even mengen in de discussie. Natuurlijk heeft Bob Cools overschot van gelijk wanneer hij het bevriezen van uitgaven inzake sociale huisvesting als een casus belli beschouwt. Toch wil ik opmerken dat onze oorspronkelijke doelstelling in het bestuursakkoord gereduceerd werd tot 5000, zowel nieuw als gerenoveerd (p.42 punt 277): “Mits behoud van het Vlaamse financieringssysteem leveren we deze legislatuur 5.000 nieuwe of grondig vernieuwde sociale woningen op.”

De halsstarrige weigering van NVA om het aandeel van sociale woningen te verhogen heeft natuurlijk te maken met het bedienen van vastgoedmakelaars en hun talrijke projecten om luxe-flats langs te Schelde te bouwen. Voor de NVA moet het aandeel van sociale woningen onder de 10% zakken. Op die manier kan vermeden worden dat de al te talrijke ‘sukkelaars’ de vastgoedprijzen doen dalen, nietwaar…

Voor wie het niet weet: de vastgoedsector drijft op een oceaan van schulden en kan zich enkel drijvend houden door nog meer schulden te maken via luxe-nieuwbouw met een hoge return en vooral stijgende prijzen. Dit is ook de achterliggende reden waarom, zoals elders, het Antwerps stadbestuur inzet op allerlei prestigieuze projecten inzake ruimtelijke ordening. Het verklaart ook waarom de luxe-flats op het Zuid of het Eilandje als paddenstoelen uit de grond schieten terwijl de sociale functies van de stad nog steeds worden verwaarloosd.

Vandaag wordt duidelijk dat bestuursdeelname in Antwerpen een vergissing was. Sommigen spraken van een ‘bruggenhoofd’. Ik vraag me af naar wat of waar? Richting afgrond zou ik zeggen. De score van 7,9% in de provincie en amper 10% in de stad kunnen immers geboekstaafd worden als een historisch dieptepunt.

Kan deze tendens in de komende jaren gekeerd worden? Neen, wel integendeel want bij elke sociale beleidsdaad zal Bart De Wever ervoor zorgen dat de pluim op een NVA hoed wordt gestoken. Telkens opnieuw zit de NVA aan de knoppen en worden sp.a’ers in een onderschikte positie gedwongen. Voor de sp.a zal de politieke prijs van dergelijke onderdanigheid gaandeweg toenemen. Pragmatisme is nodig maar niet ten koste van een reeds beperkte geloofwaardigheid!

Het wordt overigens tijd in te zien dat de NVA een dubbele aard heeft. Enerzijds stelt zij zich op als democratische partij maar anderzijds ontleent zij op ideologisch en politiek vlak heel veel elementen aan het Vlaams Belang. De toonaard is anders maar de partituren lopen gelijk. Bij het Vlaams Belang primeert etnocentrisme, islamofobie en racisme; bij de NVA spreekt men van leitkultur en misbruikt men het verlichtingsdenken om culturele superioriteit te manifesteren.

Wanneer klimaatjongeren op Pukkelpop fysiek worden aangerand met Vlaamse vlaggen beperken NVA politici zich tot protest tegen de organisatoren… Hallo! Maar over de agressie jegens jeugdige klimaatactievoerders zwijgen De Wever, Francken, De Roover of Jambon in alle talen…

Wie de nota van informateur erop naleest kan vaststellen dat de toekomstvisie van de NVA even nostalgisch als reactionair is en een zgn. Vlaamse identiteit sacraliseert op basis van uitsluiting en ‘verdienste’. De échte problemen zoals armoede, ongelijkheid, klimaatcrisis worden gewoon onder de mat geveegd.

De NVA is een partij waarvan zowat alle leidinggevende figuren gepokt en gemazeld werden in de Vlaams-Nationalistische én fascistische middens. Het is een partij die het cordon sanitaire afwijst en bestuur met het Vlaams Belang niet uitsluit. Het is een partij die twee maanden gesprekken met dit Vlaams Belang heeft stopgezet ‘omdat er geen meerderheid kan gevormd worden’…

Samen met diezelfde NVA de Stad Antwerpen besturen betekent niet alleen dat men zich kan schikken in het ideologische verhaal van deze partij maar ook dat men het Vlaams Belang verder salonfähig maakt. En dat is een politieke misdaad!

We zien in Europa dat de toenemende onzekerheden mensen receptief maakt voor een neofascistisch verhaal verpakt in wit welvaartchauvinisme en cultureel superioriteitsgevoel. Dit terwijl het neoliberalisme alle pijlers van solidariteit verder ondermijnt en de samenleving maximaal onderwerpt aan de wetten van de concurrentie, de ‘vrije markt’ en winstvorming.

En ja, natuurlijk scoort het fascisme van de 21ste eeuw des te makkelijker wanneer links verdeeld is en zich ongeloofwaardig of irrelevant maakt. En dat gebeurt zowel door het aanschurken bij partijen die onze ideologische tegenpool vormen als wanneer de neoliberale agenda van permanente besparingen, commercialisering en privatisering mede wordt uitgevoerd.

De komende jaren gaat de sp.a op Vlaams niveau opnieuw oppositiewerk moeten leveren. Op federaal vlak lijkt alles geblokkeerd en kan men zich best voorbereiden op een nieuwe regimecrisis.

In deze context is de bestuursdeelname van de Antwerpse sp.a een molensteen voor de ganse partij. Elke oppositiewerk op Vlaams niveau wordt erdoor ongeloofwaardig gemaakt. Er zitten immers twee of drie sp.a schepenen op de schoot van de N-VA partijvoorzitter. Qua perceptie kan dit tellen… In Antwerpen zal men zich permanent in bochten moeten wringen en de schizofrene situatie waarin men vertoeft moeten wegdenken.

Indien deze situatie wordt gehandhaafd presenteren jullie onze historische achterban op een dienstblad aan rechtse populisten en neofascisten terwijl de progressieve en superdiverse kiezers de rug wordt toegekeerd. Dit is nog erger dan de “zij-lijn” waarover sommigen, met een zekere minachting, spraken; valselijk menend dat er deal op Vlaams niveau in de ‘sjacoche’ was.

Ik herhaal het: bestuursparticipatie met NVA partijvoorzitter De Wever als part-time burgemeester is een giftige cocktail voor de sociaaldemocratie in het Antwerpse. Maar het is nooit te laat om in te zien dat men verkeerd bezig is. Daarom deze oproep aan het adres van de Antwerpse sp.a leiding: stap uit de coalitie en vorm een roodgroene alliantie met andere progressieve formaties, met het middenveld en de talrijke wakkere burgers die zich tegen citymarketing en de neoliberalisering van de stad verzetten.

Hoe langer men op deze onafwendbare en noodzakelijke beslissing wacht, hoe hoger de prijs zal zijn voor de verdwaling en hoe kleiner de opbrengst van een al te laattijdige ommekeer.

Met eco-socialistische groeten

Stephen BOUQUIN
Wij Zijn Socialisten

Al wie deze open brief in grote lijnen deelt kan deze onderschrijven en verder verdelen (mail naar Bouquin.Stephen@gmail.com)

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Eén reactie

  1. Zo ziet men maar hoe ze SP.A in een ondergeschiktheid duwen omdat nva en Bart De Wever denken dat ze zich alles kunnen permitteren wat sociale gunsten aangaat die Bart De Wever maar zeer beperkt toekent en dan stapt Karim Bachar mede als derde schepen voor SP.A mee in de boot van Bart De Wever terwijl die zijn rol ook maar zeer beperkt zal blijven vrees ik, daaraan ziet men waarvoor nva staat en zeker Bart De Wever !!! Zo corrupt en arrogant dat het maar zijn kan is die Bart De Wever en zijn nva consoorten, alles voor hun en niets voor een ander !!! Als dat het beleid in Antwerpen moest worden dan weet ik er het mijne van maar ik was er langer van op de hoogte en nogmaals SP.A zie ik hier aan de zijkant staan nu SP.A Antwerpen in de ondergeschiktheid zijn geduwd door nva en zijn nietsnuttende nva partij !!!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.