De dienstverlening van De Lijn in Antwerpen is ondermaats. Dringende maatregelen nodig.

Resultaten van een bevraging bij gebruikers van De Lijn in Antwerpen

Door Stephen Bouquin, Socioloog

1. De Bevraging

De resultaten van de bevraging over de dienstverlening van de Lijn, georganiseerd door een groep gebruikers in de regio Antwerpen zijn alarmerend. De bevraging werd deels online gedaan en deels via rechtstreeks ingevulde formulieren. De bevraging liep van 15 juli tot 15 september 2018. We verkregen in totaal 380 online antwoorden en verzamelden daarnaast 246 ingevulde formulieren via rechtstreekse enquêtering. Het ging om een bevraging bij gebruikers van bus en tram van en naar Antwerpen en binnen de stad Antwerpen.

2. Algemene tevredenheid van de dienstverlening

Inzake algemene tevredenheid van de dienstverlening valt het op dat de meningen over het algemeen negatief tot zeer negatief zijn.
Inzake frequenties is ongeveer 6 op 10 van de respondenten ontevreden tot zeer ontevreden. Aansluitingen zijn ook een pijnpunt met
opnieuw een duidelijke meerderheid die zich ontevreden verklaart. Ook de netheid van de haltes en stations is voorwerp van kritiek met opnieuw 5 op 10 ontevreden gebruikers. De stiptheid of beter het gebrek aan stiptheid is voor bijna 8 op 10 van de respondenten een probleem. Wat de toegankelijkheid betreft (tram, bus en metrostations) kan men stellen dat de situatie minder dramatisch is. Een meerderheid van de respondenten neemt hierover een neutrale houding aan, of is met andere woorden noch tevreden noch ontevreden.

De concrete ervaring met de dienstverlening laat contrasterende resultaten zien. Enerzijds ervaart men de trambestuurders en chauffeurs over het algemeen als vriendelijk en behulpzaam (meer dan 4 op 6 is die mening toegedaan), en indien niet, gewoon als ‘neutraal’ of ‘onverschillig’ (eveneens 4 op 10). Enkel een minderheid is van mening dat personeelsledenvan de Lijn zich ‘onbeleefd’ zouden gedragen tegenover de klant/gebruiker.

Het gebrek aan zitplaatsen is een belangrijk pijnpunt voor 33% van de respondenten. Ongeveer1 op 2 gebruikers ervaart dit probleem voornamelijk op afwisselende tijdstippen. (zie grafiek)

De andere reizigers worden tamelijk frequent als storend of onbeleefd ervaren (3 op 10) maar toch blijft een meerderheid van 4 op 10 van mening dat dit niet het geval is. Ervaringen met technisch defecten blijken wél toe te nemen : 1 op 2 van de respondenten (50%) heeft het al eens meegemaakt terwijl volgens 16% dit zeer vaak voorvalt.

 

Afbeelding  1: De chauffeurs of trambestuurders zijn=

 

Afbeelding 2: De andere reizigers zijn dikwijls storend of onbeleefd

 

 

3. Wat kan beter?

Op dit vlak is het interessant te kijken naar zowel de kwantitatieve resultaten als naar dekwalitatieve resultaten.  We tonen eerst de grafieken met globale antwoorden en geven dan een bloemlezing uit de woordelijke opmerkingen.

 

Afbeelding 3: Ik wens een uitbreiding op het vlak van frequentie

 

Afbeelding 4: Ik wens meer tramlijnen van en naar de randgemeenten

 

Afbeelding 5: De aansluiting trein-tram-bus moet vlotter verlopen

 

Op de keper beschouwd kunnen we vaststellen dat de gebruikers-klanten een verbetering verwachten van de service op vlak van frequenties, correspondenties, terwijl het aanbod van vervoersmogelijkheden van en naar de randgemeenten ook vatbaar is voor verbetering.

Wanneer we naar de globale evaluatie peilden is het dus weinig verwonderlijk dat een overgrote meerderheid in feite de verhouding prijs/kwaliteit negatief evalueert (te duur voor wat je ervoor krijgt) (afbeelding 6)  en dat een overgrote meerderheid van nagenoeg 6 op 10 respondenten ontevreden tot zeer ontevreden zijn over de Lijn (afbeelding 7).  Interessant is ook om vast te stellen dat deze ontevredenheid toeneemt en dat men van mening is dat vooral de laatste twee jaar de situatie erop achteruit is gegaan (afbeelding 8).

 

Afbeelding 6.

 

Afbeelding 7.

 

Afbeelding 8. De laaste twee jaar is de dienstverlening…

 

 

4. Opinies, ervaringen en voorstellen

Redelijk significant is het feit dat vele respondenten, zowel via de online enquête als via de mondelinge gesprekken uiting hebben gegeven aan allerlei ervaringen en ook voorstellen doen. Hierbij een bloemlezing, die ook als een klachtenboek kan worden gelezen

1. Wel te weinig openbaar vervoer aan industriezones. Of niet op de geschikte uren (vroege,late shiften).
2. De antwoorden zijn sterk afhankelijk van de lijn, de verschillen zijn zeer groot. Vb: tram is redelijk goed, bus vaak slecht. Stations is bovengronds redelijk en ondergronds abominabel…
3. Waarom geen nachtvervoer?!!!
4. Ik heb De Lijn als voornaamste vervoersmiddel jaren geleden vaarwel gezegd en merk dat diteen juiste keuze is. Met fiets raak ik net zo snel of sneller waar ik moet zijn. Zelf te voet versla ik het openbaar vervoer.
5. de communicatie op de bussen en trams zelf laat veel te wensen over. Het is meestal niet mogelijk om te weten waar je halte is. Zelfs als er tv-schermen op de bussen hangen, werken ze niet. Dat is soms jaren het geval. In het buitenland is de communicatie meestal veel beter.
6. Ik kom onregelmatig in Antwerpen met de trein en verplaats me daar met het openbaar vervoerals dat lukt. Vergeleken met Brussel is het om te huilen in Antwerpen.
7. Ons openbaar vervoer is in erbarmelijke staat, je moet al naar een derde wereldland reizen omopenbaar vervoer te vinden dat nog slechter en smeriger is.
8. Op De Lijn kan je als werkende mens niet vertrouwen als je niet altijd te laat wil komen. En voor aansluitingen zoals Hoboken – Erasmus of Brasschaat-Kapellen noord, ben je uren onderweg!
9. Bussen en trams ook ‘s nachts bijvoorbeeld om het half uur, minstens tot 02.00en vanaf 05.00.En dit zeker op vrijdag, zaterdag en zondag.
10. Uitbreiding van het openbaar vervoer zou perfect met trolleybussen kunnen. Is elektrisch maarkan overal rijden. Je moet de straten enkel voorzien van een elektrisch bovennet en geentramsporen leggen. Snel en efficiënt en minder milieubelastend dan bussen.
11. Ik gebruikte vroeger elke werkdag de bus, maar sinds de frequentie en sneldiensten verminderden, ben ik overgestapt op auto+fiets…

12. Als het parcours van tram/bus ter gelegenheid van een evenement in de stad tijdelijk wordtveranderd, zijn duidelijke vermeldingen nodig.
13. Ik gebruik het dagelijks en dienstverlening trekt op niets!!!
14. Raampjes gaan niet open als airco niet werkt.
15. Meerdere trams en treinen zijn niet uitgerust met airco, onmenselijk in de zomermaanden. Fiks verdomme jullie wifi. Schaf geen haltes af die iedereen gebruikt. Een boete krijgen omdat je je buzzypas wel bij hebt maar niet scant is een van de meest achterlijke dingen die ik ooit heb gehoord.
16. Ik moet helaas regelmatig trams laten passeren omdat ze te vol zijn om er nog bij op te geraken. Ik heb een abonnement en overweeg dit niet meer te verlengen door de slechte dienstverlening.
17. Niet werkende infoborden en onbemande ondergrondse metrostations zijn doorn in het oog. Ook onduidelijke wegwijzers bijvoorbeeld in metro Astrid. Aansluitingen zijn nihil. Tram en busrijden voor je neus door, bijvoorbeeld aan zuid en Stenenbrug. bussen moeten proper zijn, er zijn er vieze bij.
18. Proficiat met dit initiatief. Wat meer uitleg bij bepaalde vragen is wenselijk. Positief en hoop een resultaat te krijgen op mijn email adres hieronder. Dank op voorhand.
19. De Lijn wordt kapot bespaard. Ik neem alleen tram of bus als ik niet anders kan omdat het te duur geworden is.
20. Het is spijtig mensen met een rolator krijgen zelfs geen plaats om te zetten. De kinderwagensstaan allemaal bijeen en is niet makkelijk om daar tussen te geraken. Als men vraagt mag ikhier gaan zitten spreken ze een andere taal. Er zouden meer plaatsen moeten voorzien zijnvind ik.
21. Grote onvoldoende voor communicatie.
22. Ik ben al 30 jaar overtuigd gebruiker van openbaar vervoer. Ik heb op al die jaren 4 keer controle gehad (2009, 2011 (2x) en 2017. De boetes waren belachelijk in verhouding tot wat ik tot nog toe betaald heb, dus voel ik mij best onnozel als ik braaf met mijn abonnement sta te zwaaien. Geloof me vrij: praktisch NIEMAND betaalt in Antwerpen. Het interesseert de chauffeurs overigens geen moer. Ze telefoneren continu en letten niet op de situatie in de bus. Onbegrijpelijk dat er geen airco is in bus noch tram…. Als er meer controle zou zijn zouden er meer tickets gekocht worden en zou dat geld goed besteed kunnen worden. Een Lijnrechte oplossing lijkt me dat, niet ???
23. Graag betere informatie betreffende stakingen. Nmbs stuurt een week of langer op voorhand een mail wanneer er gestaakt wordt. Uiteraard is dat geen gedetailleerde info, maar ik kan dan mijn afspraken wel zo regelen dat ik de trein neem. Bij De Lijn hoor ik weken op voorhand een flard in het nieuws over een stakingsaanvraag en vervolgens vind ik nadien nergens duidelijke info tot de dag op voorhand via het nieuws. Heel vervelend. Verder vind ik dat klanten die onbeschoft zijn tegen de chauffeur (harder) mogen aangepakt worden. U moet het grootste respect eisen voor uw chauffeurs.
24. Tram 3 rijdt zeer onregelmatig, er wordt frequent afgeweken van de uurregeling, er vallengeregeld geplande ritten gewoon weg, bij evenementen zijn de trams overvol. De metrostations zijn schandelijk onverzorgd; als een roltrap stuk is duurt het dagen voor het gerepareerd wordt. De elektronische infoborden met ritinformatie werken niet of niet correct. En in de meeste
metrostations zijn de perrons niet bereikbaar voor mindervaliden of mensen met kinderwagens … beschamend …
25. Snelheidsovertredingen , vrouwonvriendelijke chauffeurs , aggressieve buschauffeurs , slechte staat van tram 7 ( binnen regen), mensen en kinderen weigeren aan haltes Bussen en trams staan steeds tussen de wagens in de file of worden gehinderd door foutgeparkeerde wagens op hoeken (draaien) of sporen.

26. Er wordt niet gecommuniceerd met reizigers als de tram of bus lang stilstaat in het verkeer (gebeurt regelmatig). Er moet contact zijn tussen chauffeur en dispatch, zodat die reizigers kan informeren om uit te stappen en een andere verbinding te zoeken of een stuk te voet te gaan als ze een trein moeten halen of ergens op tijd moeten zijn. We sturen mensen naar de maan
dus dat moet wel lukken denk ik.
27. De netheid van bussen en trams zou ook kunnen verbeteren. En de idee om ze te privatiseren snel in de kast steken!
28. vroeger was veel beter en bereikbaarder met de tram voor naar de stad te gaan en dan de nachtbussen die afgeschaft zijn. Miserie miserie.
29. Bijna nergens banken bij de haltes, geen afdak, geen communicatie door chauffeurs als er iets mis gaat, veel te veel staking zonder correcte communicatie, vaak vuile bussen, bussen vallen er gewoon tussen uit, dan wacht je soms 40 min…, op en afstap bussen en oude trams zeer hoog.
30. Door overdadig veel werken zijn te veel lijnen verkort, omgelegd of afgeschaft.
31. Bus 31 terug invoeren! Digitale informatiesystemen elke dag en uur laten werken! Werkende airco op de tram en bus met deze temperaturen is meer dan wenselijk. Klantvriendelijkheid kan beter, denk dat hier vooral op beleidsmatig niveau iets nodig is zodat chauffeurs redelijke uren en loon krijgen.
32. Het openbaar vervoer in Antwerpen is ondermaats.
33. Ik gebruik dus zeer weinig de tram/bus en mijn negatieve beoordeling komt voort uit die enkele keren dat het weer echt niet fietsvriendelijk was en waarvan 3 op de 4 keer, de tram niet is komen opdagen en er ook geen info op het elektronisch bord kwam (en dan sta je daar te wachten op Godot). Gelukkig heb ik glijdende uren op ’t werk. Aanbod uitbreiden, afgeschafte lijnen terug invoeren.
34. Mammoettrams zien er goed uit, maar misschien zijn kleinere trams die frequenter rijden interessanter.
35. Het onmiddellijk ontslag van de directeur-generaal de heer Kesteloot, die uit zijn nek kletst om dit beleid dat naar afstoting en privatisering leidt te rechtvaardigen. Alle gevestigde partijen hebben hier boter op het hoofd.
36. 1) heb al een paar keer meegemaakt dat de bus waarop ik sta te wachten gewoon niet komt opdagen… 2) met de werken in Antwerpen waren er haltes afgeschaft… maar er werd niet verwittigd dat die waren afgeschaft (en vooral als je hun route planner gebruikt) 3)ik geraak niet op mijn werk met De Lijn (haven) 4) er werd mij ooit toegang geweigerd omdat ik een briefje
van 50 euro had en niks kleiners en ik moest toen van die buschauffeur geld gaan wisselen… natuurlijk bleef hij niet wachten…
37. De laatste jaren is er veel veranderd aan de routes van de trams, en niet in de positieve zin. Ik geraak nu veel moeilijker op mijn bestemming en ik woon dan nog midden in de stad! De frequentie en stiptheid van onze trams en bussen is niet goed genoeg om te gaan voor eenvisie van veel overstappen.
38. Vooral de prijs en onbereikbaarheid van mijn woonplaats met openbaar vervoer, ondanksdeurne-zuid, maken dat ik weinig gebruik maak. Fiets is sneller, auto als ik zaken mee moetnemen.
39. Door de slechte frequentie en vooral gebrek aan stiptheid neem ik steeds minder de tram. Na de vakantie valt de vuilheid van de metrostations me op. Dat er geen uuregeling meer is aan de haltes is echt wel een dieptepunt.
40. Vroeger gebruikte ik dagelijks de bus maar nu is dat voor mij onmogelijk omdat ik niet met de rollator op de bus geraak. De chauffeur stopt niet met de middendeur tegen de stoeprand. De studenten zijn zeer snel en vooraleer ik van de stoep tot aan de bus geraak en dan nog mijn rollator moet proberen op te hijsen op de bus en daarna mezelf rijdt de chauffeur al bijna door. Dus voor mij is rijden met de bus onmogelijk. Ik had een abonnement en heb het dit laatste jaar nooit kunnen gebruiken en zal het dus niet vernieuwen om nog eens 52 of 53 euro te verliezen.
41. Door de werken is er wel verstoring van de dienstverlening waardoor bepaalde stadsdelen nog slechts weinig bereikbaar zijn via het openbaar vervoer. De netheid op de bussen is soms vreselijk.
42. Nachtritten invoeren!
43. Tram/busticket heel duur voor pendelplaars. Parkeren in centrum is goedkoper dan met drie tram heen en terug nemen. Ontmoedigt het gebruik van openbaar vervoer ook.
44. Ik vind het zeer jammer dat iedereen romdom mij liever in de auto in de file staat omdat de trams en bussen te vol zitten, vuil zijn en niet frequent genoeg rijden.
45. De stille doch constante prijsstijgingen lopen uit de hand.
46. Ik wil toch duidelijk nog eens meegeven dat ik een voorstander ben van openbaar vervoer, maar dat het de laatste 3 jaar opvallend minder gebruiksvriendelijk is geworden. Te lang wachten, volle bussen, niet op tijd…
47. Graag de prijzen van de abonnementen wat lager niet iedereen kan dit betalen. Het is veel geld op jaarbasis.

5. Voorstellen die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd

• De Minister van Mobiliteit en het regionaal bestuur van De Lijn zouden door het volgende stadsbestuur en de gebruikers aangezet moeten om hun opdracht terdege te verzorgen. Het stadsbestuur in het bijonder kan niet langer ontkennen dat er iets grondig misloopt en zou zich opnieuw ten volle moeten ontfermen over het openbaar vervoer als oplossing van de Antwerpse mobiliteitsknoop.
• De reorganisatie van het openbaar vervoer kan worden ingebed in de schoot van De Lijn maar kan ook de vorm aannemen van een grootstedelijke intercommunale, een soort super-MIVA waarbij er ook ruimte is voor inspraak vanwege de gebruikers met onder andere een tweejaarlijkse evaluatie van de dienstverlening.
• Hoe dan ook dringt zich een herfinanciering van De Lijn op.
• Het openbaar vervoer moet hoe dan ook een publieke dienstverlening in handen van de overheid blijven om te verhinderen dat de dienstverlening verder wordt afgebouwd en duurder wordt voor de gebruiker
• De tariefstructuur moet worden aangepast waardoor de betaalbaarheid van het openbaar vervoer wordt gegarandeerd. Er moet gedacht worden aan gratis bus-en tramvervoer in het gebied binnen de Singel en bij bijzondere evenementen als beste oplossing om de auto uit de stad te weren.
• Meer trams, meer bussen, die frequenter rijden, in eigen bedding, met een Ringtram van het eilandje tot het Sportpaleis via de kaaien en nieuw zuid. Er moeten nieuwe tramlijnen worden aangelegd tussen het stadscentrum en de stadsrand (verbindingen met Ekeren, Schoten, Wilrijk, Kontich, Edegem, Wommelgem, Ranst, Schilde, Brasschaat en Malle). Er moet een bovengrondse tramverbinding over de Schelde komen
• Er moet dringend werk worden gemaakt van de organisatie van openbaarvervoer van en naar bedrijven in het havengebied, rekening houdend met vroege-, late- en nachtshiften
• De premetrostations Drink en Carnot en van de premetrokoker Kerkstraat-Pothoekstraat moet worden geopend
• Infrastructuuringrepen, zoals verkeerslichtsturing (groene golf) moeten ervoorzorgen dat de commerciële snelheid van de stadstrams wordt opgedreven tot 25 km/u.
• De toegankelijkheid van trams en bussen moet worden gegarandeerd voor minder mobiele personen. De oude PCC trams moeten zo snel mogelijk worden vervangen.
• De communicatie moet drastisch worden verbeterd met aankondigingsborden die naar behoren werken en juiste informatie geven.
• Park and ride zones aan de stadsrand, die dienst doen als multi-modale mobiliteitsknooppunten moeten zorgen voor een gemakkelijke overstap naaropenbaar vervoer van en naar de stad.
• De samenwerking met de NMBS moet leiden tot een een echt voorstadnet met stoptreinen en halteplaatsen binnen de Antwerpse agglomeratie. Langs de singel moet er een net van treinstations/stopplaatsen komen : de stations Antwerpen Oost en Dam kunnen worden heropend, Antwerpen Zuid kan worden vernieuwd en opgewaardeerd, nieuwe stations kunnen worden gevestigd op de Concentra-site Linkeroever en aan Schijnpoort. De voorstadstreinen moeten met een regelmatige frequentie rijden
• Het klassieke openbaar vervoer kan worden aangevuld met een regelmatige overzetdienst tussen Linker- en rechteroever en met de inzet van meer waterbussen, onder andere ook in het kanaaldok in de haven.
• De Lijn moet klimaatdoelstellingen toepassen. De klimaatneutraliteit kan enkel bereikt worden als de vervuilende dieselbussen snel worden vervangen door moderne, minder vervuilende technologieën

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.