Een algemene vergadering van de Antwerpse Sp.a moet zich uitspreken over de coalitiebesprekingen. Standpunt van Wij zijn Socialisten

Wij zijn Socialisten, de beweging die in en rond de Sp.a werkt aan een revitalisering en heropbouw van de Socialistische Partij, heeft met volle overtuiging meegewerkt aan de verkiezingscampagne die de partij heeft gevoerd in Antwerpen. Dat was een engagement uit bezorgdheid voor de steeds grotere groep burgers die de negatieve effecten ervaart van het neoliberale beleid, dat zowel op plaatselijk als op bovenlokaal niveau wordt gevoerd. We deden dat met de overtuiging dat een socialistisch programma, zoals dat door de Antwerpse Sp.a werd voorgesteld, hierop een antwoord kon zijn.

Daarom gaan we niet akkoord met manier waarop de beslissing van het partijbestuur van de Antwerpse Sp.a tot stand kwam om coalitiegesprekken te beginnen met de N-VA en Open VLD.

Uit de mededeling van het partijbestuur blijkt volgens ons dat de prioriteiten die de onderhandelingsdelegatie naar voor wil schuiven de mogelijkheid bieden voor een slap compromis met twee partijen die een totaal andere visie op de stad hebben dan wat de Sp.a in haar verkiezingsprogramma heeft verkondigd. We zijn van oordeel dat de partij wegens haar slechte verkiezingsresultaat niet in de positie is om met de voorgenomen onderhandelingsprioriteiten voldoende sociale en duurzame accenten in een eventueel coalitieakkoord te laten opnemen. Het resultaat zal zijn dat het beleid van het vorige stadsbestuur onverminderd zal worden voortgezet, zonder de echte bijsturing op het vlak van samenleven en ecologie, die de stad nodig heeft. Ook weten we dat in die context de Sp.a altijd aan het kortste eind zal trekken in de conflicten en provocaties die ongetwijfeld in de loop van de bestuursperiode zullen plaatsvinden. De Sp.a ondergraaft hiermee haar geloofwaardigheid als progressieve partij en zal daarvoor in Antwerpen, maar ook daarbuiten, de prijs betalen bij de verkiezingen van mei 2019.

Noch de basis van de partij, noch de achterban in het sociale middenveld heeft tot hiertoe inspraak gehad in het verloop van de onderhandelingen. Wij zijn Socialisten vraagt dat een algemene ledenvergadering van de partij vooraf toestemming geeft over een eventueel onderhandelingsmandaat en de samenstelling van een partijdelegatie voor de gesprekken. Dat is het minste wat een partij, die claimt democratisch te werken, kan doen. Honderden partijleden hebben tijdens de verkiezingscampagne het beste van zichzelf gegeven om een progressief verkiezingsprogramma uit te dragen. Die leden moeten nu de kans krijgen zich uit te spreken over wat er van dat programma de prioriteit bij onderhandelingen verdient en met welke partijen daarover onderhandeld wordt.

We stellen aan de basis van de partij, maar ook bij het sociale middenveld, een grote weerstand vast tegen deze mogelijke coalitie. Vele partijleden laten ons weten hun lidmaatschap met de Sp.a op te zeggen als deze coalitie zou doorgaan. Wij zijn Socialisten zal in en rond de Sp.a meehelpen het verzet te organiseren tegen een coalitie, die niet beantwoordt aan de noodzaak om van Antwerpen een meer sociale en leefbare stad te maken. We zullen ook een politiek onderdak aanbieden aan alle militanten die zich willen inzetten voor een werkelijke vernieuwing van de socialistische beweging en voor een authentieke partij, die haar naam zou moeten veranderen van Sp.a naar Socialistische Partij. Op 1 december organiseert de beweging een forum in Antwerpen om een en ander verder te bespreken en te organiseren.

 

 

2 reacties

  1. Ik Grootjans luc lid van “Wij zijn socialisten” is tegen de coalitie om samen met nva en open vld naar een volledige meerderheid te vormen voor het volgende jaar 2019 te beginnen op 1 januari, ik teken verzet aan tegen deze coalitie en ik hoop dat de meeste socialisten van SP.A en nog liever alle SP.A-ers hierin meevolgen dus ook verzet aantekenen tegen deze coalitie.Ik wil onze partij geen brokken laten maken en onze partij heel houden en zelfs verbeteren waar groot nodig is en van het neo liberalisme daar moeten we als partij van af, neo liberalisme hoort niet thuis in onze socialistische partij en moet zeer direct afgevoerd worden.IK ben benieuwd wat het worden zal naar de toekomst toe met onze partij. Mocht ondertussen John Crombez onze voorzitter zijn ontslag aanbieden wegens bepaalde redenen dan zouden we als socialisten in het achterhoofd moeten hebben dat we dan een nieuwe voorzitter moeten kiezen of het nu een vrouw is of een man daar moeten we als socialisten bepaalde personen moeten kunnen aanduiden maar het partijbestuur moet hier over beslissen. Ik heb zoal een paar namen in mijn achterhoofd zitten, vb Jinnih Beels uitspelen als boegbeeld en ook als mogelijke kandidaat voorzitster van de Socialistische partij maar ook andere namen zoals Meyriame Kitir of Pieter Van Den Broecke maar het mogen ook andere kandidaten zijn maar ze moeten een zeer sterk socialistische verhaal hebben tegen de andere rechtse partijen en dat we nooit mogen opgeslorpt worden door GROEN.Ik kom op 1 december 2018 naar het forum in Anwerpen en ben ik een benieuwd wat het worden zal, tot dan.

  2. Het is te hopen dat de coalitiegesprekken mislukken . Wat moeten “Wij zijn Socialisten” anders gaan zeggen op 26 mei ? Stem SP.A . Met de kans dat er een regering met NV.A en SP.A komt die de pensioenleeftijd terug op 65 brengt ? Mensen toch jullie weten meer en beter dan alle anderen dat de Sociaal-Demokratie een van de meest weerzinwekkende organismen is .Toch houden jullie je lidkaart en hopen jullie de partij te verlinksen en over te nemen .Wat een illusie.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.