‘Het programma van de Antwerpse socialisten gaat knallen!’

Op 26 mei hield de Antwerpse sp.a afdeling haar programmacongres voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Verschillende supporters van het netwerk ‘Wij Zijn Socialisten’ waren de laatste weken wel betrokken bij het uitschrijven van het programma en we mogen zeggen dat de uiteindelijke versie al onze verwachtingen heeft overstegen. Er moet nog wel aan gesleuteld worden maar dat zal de komende weken gebeuren via ontmoetingen en discussies met het middenveld.

Het programma dat er nu ligt is alleszins realistisch en radicaal, dat breekt met de ‘derde weg’ die Patrick Jansens zo graag bewandelde. Het is gewoon een links programma met heel wat ecologische accenten waarbij ook het herstel van stedelijke democratie centraal staat. Ik som de sterkste eisen op:

– 10.000 extra sociale woningen op 10 jaar tijd;

– Een leegstandtaks op woningen en de bestrijding van huisjesmelkers;

– Gratis maaltijden voor kleuter en basisonderwijs (en geen lege brooddozen in afwachting dat dit gerealiseerd kan worden);

– Een urgentieplan voor onderwijs met kleine klassen of 2 onderwijzers voor de klas, wat de komende jaren minsten 250 extra aanwervingen per jaar betekent + brede scholen

– Geen Oosterweel heavy, terwijl de bijkomende gronden die er dankzij Ringland zouden komen als ‘commons’ moeten aanzien worden;

– Geen besparingen op sociale uitgaven maar wél de verhoging van de dotatie van zorgbedrijf rekening houdend met demografische evolutie en vergrijzing;

-Geen commercialisering in de zorg;

– De financiële bijpassingen die vroeger door het OCMW werden gedaan voor huurwaarborg, lidmaatschap mutualiteiten en andere noden moeten opnieuw uitgevoerd worden;

– Stopzetting uitverkoop van stedelijke en OCMW gronden;

– Extra personeel voor vuilnisophaaldienst;

– Het stadspersoneel moet opnieuw vnl. uit statutairen bestaan;

– De Lijn moet ervoor zorgen dat trams en bussen frequenter rondrijden; Antwerpen moet het voortouw nemen op vlak van een grootstedelijke vervoersmaatschappij

–  Heropening van de stations Dam, Oost en verdere uitbouw van Zuidstation;

– Sluiting van de luchthaven van Deurne en aanwending van die grondgebied voor groene recreatie, sociale huisvesting en een diensten- en cultuurcentrum

– Vergroening van de haven (luchtvervuilende activiteiten moeten afgebouwd worden)

– Facilitering van stedelijke groene energie-coöperatieven (de ruimte in de haven maximaal benutten voor windmolens en zonnepanelen);

– Uitbouw van trimodale hub in de haven zodat containers meer per boot of via goederentreinen vervoerd worden (53% van alle containers die Antwerpen passeren worden door vrachtwagens vervoerd !)

– De stedelijke democratie moet uitgebouwd worden via herwaarderen van de gemeenteraad tot een soort stedelijk parlement met een voorzitter die de discussies modereert (terwijl dit vandaag door de burgemeester wordt gedaan met zijn gekende autoritaire cassante stijl…)

– Participatieve begrotingen op niveau van districten (à la Porto Allegre) en verdubbeling budgetten van districten; burgerbestel als methode om een noden en behoeftenkadaster uit te werken.

– Dienstencentra in alle wijken met laagdrempelige service en vergaderaccommodatie;

– Veiligheid garanderen via nabije wijkpolitie in plaats van grote show met gepantserde voertuigen;

– Intercultureel samenleven promoten en ondersteunen via een hele resem maatregelen die dekolonisering van de openbare ruimte koppelen aan erkenning van het superdivers karakter van onze stad waarbij gastvrijheid opnieuw voorop komt te staan;

– Opheffen van hoofddoekenverbod (voor leerlingen én leerkrachten – daarover is er nog wel discussie…)

De komende drie weken gaan we dit programma de boer op gaan; in de wijken én via ontmoetingen met het middenveld. Leden kunnen nog steeds amendementen indienen en omstreeks einde juni wordt dan de definitieve versie goedgekeurd.

Velen zullen zeggen dat dit programma onbetaalbaar is. Welnu, dat valt nog te zien. Tegen einde juni zal de becijfering van alle maatregelen afgerond zijn en zullen we bewijzen wat mogelijk is op een termijn van 10 à 12 jaar!

Een slecht programma is als een fiets zonder ketting of een auto zonder motor… Met dit programma kunnen we aan de remontada beginnen en heel wat mensen overtuigen dat Antwerpen inderdaad opnieuw vooruit kan gaan.

Avanti popolo!

#OpnieuwVooruit

Eén reactie

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.