Meer dan ooit: voor een progresssieve rood-groene coalitie in Antwerpen.

De peiling van de kiesintenties in de Vlaamse centrumsteden, die het Nieuwsblad op 28 september publiceerde moet met een grote korrel zout worden genomen. De foutenmarge ligt bij een dergelijke online peiling erg hoog. De kans dat het resultaat de uiteindelijke verkiezingsuitslag weerspiegelt, is dan ook bijzonder klein. Er is nog niets beslist, de strijd is nog niet gestreden.

Maar ook zonder peiling kunnen we nu al zeggen dat de kans groot is dat de coalitie van burgemeester De Wever haar meerderheid kwijt is. De tijd dat voor de NV.A de bomen tot in de hemel groeiden is voorbij. Het zou iedereen sterk verbazen als De Wever zijn resultaat van 2012 zal kunnen herhalen. Maar de belangrijkste reden waarom de rechtse coalitie haar meerderheid verliest, is wel dat de coalitiepartner CD&V zes jaar boven zijn stand heeft geleefd. Door het ongelukkige kartel van 2012 heeft de CD&V meer gemeenteraadszetels gehaald dan ze op eigen kracht zou hebben behaald. De operatie Kris Peeters heeft de partij niet versterkt. Eerder het tegendeel is het geval. Dat daarnaast de Open VLD niet zal herrijzen, lijkt ook een zekerheid. In feite betalen beide partijen het gelag van zes jaar medebestuur in Antwerpen in de schaduw van de N-VA, die hen als het ware vermorzeld heeft.

De vaststelling dat de huidige rechtse coalitie het hoogstwaarschijnlijk niet zal redden legt de weg open voor een totale ommekeer in het Antwerpse politieke landschap. Toen ‘Samen’, het kartel van Sp.a, Groen en onafhankelijken werd gelanceerd, was er even een perspectief dat de Antwerpenaar een duidelijke keuze tussen links en rechts zou kunnen maken. De kans dat dit progressief front sterker zou worden dan de N-VA was bijzonder reëel. Maar in tegenstelling tot Gent, was in Antwerpen de tijd nog niet rijp voor een hecht front tussen Rood en Groen en werd dat bondgenootschap door een moddercampagne vakkundig uit elkaar gespeeld. Dat is spijtig, maar het is niet anders.

We zijn ondertussen zes maanden verder en stellen vast dat het gegeven dat de linkerzijde in gespreide slagorde naar de kiezer trekt, in feite weinig afdoet aan het strategische aspect van deze verkiezingen. Het wordt steeds duidelijker dat het in Antwerpen uiteindelijk toch zal uitdraaien op een duidelijke keuze: voortzetting van de rechtse coalitie, waarin de N-VA de plak zwaait of een progressieve coalitie, die zorgt voor een ommekeer.

De Wever ziet de bui hangen en heeft er alle belang bij dat een mogelijk links front wordt uiteengespeeld. Vandaar dat er ballonnetjes worden opgelaten over een mogelijke coalitie van de N-VA met Groen en als het echt niet anders kan, met de Sp.a.

Dat maakt duidelijk dat het op dit ogenblik van het grootste belang is dat niet wordt ingegaan op die tactische avances en dat zowel Groen als de Sp.a duidelijk zeggen dat een coalitie met de partij die verantwoordelijk is voor de teloorgang van de stad, niet bespreekbaar is. Dat betekent dat het enige alternatief een progressieve meerderheid is rond de as Sp.a-Groen, die ook de steun krijgt van de PVDA en de levende krachten in de Antwerpse samenleving. Nu de campagne op zijn einde loopt moet alles gezet worden op een dergelijke progressieve meerderheid. Er is geen andere weg mogelijk.

Er is geen tijd meer voor tactische spelletjes ter linkerzijde, waarbij Groen, Sp.a en PVDA elkaar progressieve stemmen proberen af te snoepen. Het is in ieders belang dat de drie partijen ter linkerzijde alle drie vooruitgaan, zodat een progressief perspectief in de cijfers mogelijk wordt. Tegelijkertijd moeten er in alle drie de partijen sterke stromingen opstaan, die hun partij op het spoor van progressieve frontvorming zet en ingaat tegen coalities met rechts.

Wij zijn ervan overtuigd dat enkel een sterke Sp.a een voldoende garantie is dat het perspectief op een rood-groen progressief stadsbestuur wordt bewaakt. Als de Sp.a de sterkste partij van het linkse blok wordt, krijgt zij het initiatief om een linkse coalitie op de rails te zetten. Mocht Groen de sterkste fractie ter linkerzijde worden, ook dan is een sterke sp.a nodig, om hen bij de les te houden en alles in het werk te stellen dat zij niet op de sirenenzang van De Wever zouden ingaan. Wat de kameraden van de PVDA betreft, wensen wij ook hen een zo goed mogelijk resultaat toe, maar we roepen hen dringend op om af te stappen van de oppositieretoriek. In meerdere steden, zoals in Gent en Leuven zegt de PVDA nu al dat ze een linkse oppositie zal voeren, ook al komt er een progressieve meerderheid uit de bus. De tijd van het aan de kant blijven staan is voorbij. Als de keuze is tussen een verdere verrechtsing of het perspectief op een progressief alternatief, dan is het duidelijk wat te verkiezen is.

Steun verlenen aan een progressief bestuur betekent geenszins dat er geen kritiek meer kan worden geuit. Ook binnen de sp.a zelf zal er een kritische linkse stem actief blijven, als beleidsbeslissingen van het stadsbestuur terecht in vraag moeten worden gesteld.

Laat ons tegelijkertijd ook de langere termijn niet vergeten. Op 26 mei 2019 zijn er verkiezingen op het Vlaamse, Belgische en Europese niveau. Als in Antwerpen en in andere centrumsteden blijkt dat een progressieve rood-groene meerderheid mogelijk is, dan opent dat perspectieven voor een regimewissel op nationaal niveau. In meerdere steden en gemeenten is een rood-groene meerderheid mogelijk. Dit moet een opstap zijn naar de volgende nationale verkiezingsslag. We moeten er ons van bewust zijn dat een progressief beleid op plaatselijk vlak enkel mogelijk is als dat vanuit de hogere overheden door al even progressieve regeringen wordt ondersteund.

We zijn in de laatste week van de verkiezingscampagne en het is nu dat de strijd wordt beslecht. De Sp.a gaat ten volle voor een progressieve coalitie met Jinnih Beels als kandidaat-burgemeester.

Het netwerk van Wij zijn Socialistenen en haar vier kandidaten garanderen u dat alles in het werk wordt gesteld om een progressieve meerderheid in Antwerpen na de verkiezingen mogelijk te maken. We verwerpen elke coalitie met de N-VA, de partij die verantwoordelijk is voor zes jaar stagnatie en sociale achteruitgang in Antwerpen.

U kan op meerdere kandidaten van dezelfde lijst stemmen. We roepen op om uw stem te geven aan onze lijsttrekker en kandidaat-burgermeester Jinnih Beels en aan de kandidaten die onze visie ondersteunen. Hoe sterker we staan, hoe groter uw garantie op een Antwerpen dat opnieuw vooruit gaat.

Frieda Verbist (plaats 33)
Antoon Stessels (plaats 34)
Christ’l Van der Paal (plaats 35)
Stephen Bouquin (plaats 36)

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.