Het gemeentelijk democratisch deficit zit diep

David Van Peteghem Het heeft geen haar gescheeld of Bart De Wever had tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen zijn meerderheid verloren. Volgens berekeningen van Bart Maddens had de PVDA slechts 278 zetels nodig voor een vijfde zetel in de gemeenteraad. Velen hebben zich misschien hierdoor schuldig gevoeld dat ze niet al hun stemmen aan de PVDA hebben gegeven[1].… Continue reading

100 jaar na de Groote Oorlog. 11 November-boodschap van Wij zijn Socialisten

100 jaar geleden eindigde de Groote Oorlog. De Belgische regering “viert” dat met de grootste wapenaankopen van de laatste honderd jaar De aankoop van 34 Amerikaans F-35’s kost ons 3,6 miljard euro. Tegen dat deze vliegtuigen volledig afgeschreven zullen zijn, zullen ze 15 miljard euro belastinggeld hebben gekost. En dat is nog een voorzichtige schatting. Aan het einde van de rit gaat het bijna zeker over veel meer geld.… Continue reading

Na de gemeenteraadsverkiezingen: De Sp.a kan terug worden opgebouwd, maar niet met de oude recepten

De achteruitgang van de Sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen was voorspeld, maar dat lag niet aan de campagne die de partij heeft gevoerd. Voor het eerst sinds lang kwamen nieuwe mensen prominent op de lijsten terecht, voor het eerst sinds lang slaagde de partij erin haar basis te enthousiasmeren om tegen de stroom in het socialistisch verhaal te vertellen.… Continue reading

Campagne-dagboek van Stephen Bouquin (5-13 oktober)

Graag zou ik wat meer verslag willen uitbrengen en mijn campagne-dagboek aanvullen. Maar veel tijd blijft er niet over op het eind van de dag. Dus hou ik het hier bij enkele flarden en anecdotes…
  • vrijdag 5 okt en zaterdag 6 okt was het de beurt aan Linkeroever. Voldoende gesprekken om enkele voorstellen op een rijtje te zetten en te publiceren onder de vorm van een postkaart.
Continue reading

Kritische kanttekeningen bij de milieukwestie in Antwerpen

In maart 2018 publiceerde Greenpeace een ophefmakend rapport over de luchtkwaliteit in en rondom 222 scholen in Vlaanderen[1]. Nagenoeg 80 scholen kampen met een slechte tot zeer slechte luchtkwaliteit. Deze situatie is het gevolg van hun ligging en de nabijheid van grote verkeersassen. Het canyon-effect doet de rest waarbij luchtvervuiling op enkele meters blijft rondzweven.… Continue reading

Vier zwakke punten in het beleid van het huidig college van de Stad Antwerpen

Een bericht van David Hendrickx,  Stedebouwkundige 1.EEN ONGESTRUCTUREERDE AANPAK VAN DE MOBILITEIT De mobiliteit in Antwerpen is vergelijkbaar met de verkeerssituatie uit de jaren zestig van de vorige eeuw en hinkt fel achterop ten opzichte van de grote steden in Europa. Zo is de stad Essen in het Ruhrgebied  de voetgangersstad bij uitstek in Europa. In het verkeersplan voor Bergen-op-Zoom van Ir De Ranitz werd vanuit een kernring het binnengebied ontsloten door lussen die toegang verlenen tot bedieningsstraten en parkeervoorzieningen.… Continue reading

Rechtse hypocrisie. Over anonieme N-VA sponsors en identiteit

Een bericht van Christ’l Van der Paal Anonieme geldschieters sponsoren N-VA-campagne, laat dat even bezinken…Is er een link tussen deze sponsoring en identiteit? … ik zie u fronsen.Rechts heeft het vaak over cultuurmarxisme, een wat vage door rechts gefabriceerde term, die een soort links complot dat tot eenheidsdenken leidt moet benoemen. In wezen hebben ze het echter over de waarden en normen die onze samenleving als vanzelf aannam na WOII, toen onze grootouders samen het land opnieuw moesten opbouwen na een verwoestende oorlog.… Continue reading

De dienstverlening van De Lijn in Antwerpen is ondermaats. Dringende maatregelen nodig.

Resultaten van een bevraging bij gebruikers van De Lijn in Antwerpen Door Stephen Bouquin, Socioloog 1. De Bevraging De resultaten van de bevraging over de dienstverlening van de Lijn, georganiseerd door een groep gebruikers in de regio Antwerpen zijn alarmerend. De bevraging werd deels online gedaan en deels via rechtstreeks ingevulde formulieren. De bevraging liep van 15 juli tot 15 september 2018.… Continue reading

GEZOCHT: +1000 KIEZERS – Voor socialistische kandidaten met een hart, met lef en inzicht

Zij hebben er met hun voorstellen mee voor gezorgd dat de sp.a met een duidelijk links programma naar de kiezer stapt: 10.000 extra sociale woningen – Gratis schoolmaaltijden in het kleuter en basisonderwijs – versterking van de stadsdiensten en openbare dienstverlening – een OCMW dat opnieuw financiële steun verleent – meer middelen voor zorgbedrijven en het stedelijk onderwijs – renovatie en uitbouw van sport en culturele infrastructuur – de stad moet de garantie bekomen dat openbaar vervoer degelijk functioneert op haar grondgebied – de stad moet initiatieven van inwoners valoriseren en ondersteunen.… Continue reading