Na de gemeenteraadsverkiezingen: De Sp.a kan terug worden opgebouwd, maar niet met de oude recepten

De achteruitgang van de Sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen was voorspeld, maar dat lag niet aan de campagne die de partij heeft gevoerd. Voor het eerst sinds lang kwamen nieuwe mensen prominent op de lijsten terecht, voor het eerst sinds lang slaagde de partij erin haar basis te enthousiasmeren om tegen de stroom in het socialistisch verhaal te vertellen.… Continue reading

Campagne-dagboek van Stephen Bouquin (5-13 oktober)

Graag zou ik wat meer verslag willen uitbrengen en mijn campagne-dagboek aanvullen. Maar veel tijd blijft er niet over op het eind van de dag. Dus hou ik het hier bij enkele flarden en anecdotes…
  • vrijdag 5 okt en zaterdag 6 okt was het de beurt aan Linkeroever. Voldoende gesprekken om enkele voorstellen op een rijtje te zetten en te publiceren onder de vorm van een postkaart.
Continue reading

Kritische kanttekeningen bij de milieukwestie in Antwerpen

In maart 2018 publiceerde Greenpeace een ophefmakend rapport over de luchtkwaliteit in en rondom 222 scholen in Vlaanderen[1]. Nagenoeg 80 scholen kampen met een slechte tot zeer slechte luchtkwaliteit. Deze situatie is het gevolg van hun ligging en de nabijheid van grote verkeersassen. Het canyon-effect doet de rest waarbij luchtvervuiling op enkele meters blijft rondzweven.… Continue reading

Vier zwakke punten in het beleid van het huidig college van de Stad Antwerpen

Een bericht van David Hendrickx,  Stedebouwkundige 1.EEN ONGESTRUCTUREERDE AANPAK VAN DE MOBILITEIT De mobiliteit in Antwerpen is vergelijkbaar met de verkeerssituatie uit de jaren zestig van de vorige eeuw en hinkt fel achterop ten opzichte van de grote steden in Europa. Zo is de stad Essen in het Ruhrgebied  de voetgangersstad bij uitstek in Europa. In het verkeersplan voor Bergen-op-Zoom van Ir De Ranitz werd vanuit een kernring het binnengebied ontsloten door lussen die toegang verlenen tot bedieningsstraten en parkeervoorzieningen.… Continue reading

Rechtse hypocrisie. Over anonieme N-VA sponsors en identiteit

Een bericht van Christ’l Van der Paal Anonieme geldschieters sponsoren N-VA-campagne, laat dat even bezinken…Is er een link tussen deze sponsoring en identiteit? … ik zie u fronsen.Rechts heeft het vaak over cultuurmarxisme, een wat vage door rechts gefabriceerde term, die een soort links complot dat tot eenheidsdenken leidt moet benoemen. In wezen hebben ze het echter over de waarden en normen die onze samenleving als vanzelf aannam na WOII, toen onze grootouders samen het land opnieuw moesten opbouwen na een verwoestende oorlog.… Continue reading

De dienstverlening van De Lijn in Antwerpen is ondermaats. Dringende maatregelen nodig.

Resultaten van een bevraging bij gebruikers van De Lijn in Antwerpen Door Stephen Bouquin, Socioloog 1. De Bevraging De resultaten van de bevraging over de dienstverlening van de Lijn, georganiseerd door een groep gebruikers in de regio Antwerpen zijn alarmerend. De bevraging werd deels online gedaan en deels via rechtstreeks ingevulde formulieren. De bevraging liep van 15 juli tot 15 september 2018.… Continue reading

GEZOCHT: +1000 KIEZERS – Voor socialistische kandidaten met een hart, met lef en inzicht

Zij hebben er met hun voorstellen mee voor gezorgd dat de sp.a met een duidelijk links programma naar de kiezer stapt: 10.000 extra sociale woningen – Gratis schoolmaaltijden in het kleuter en basisonderwijs – versterking van de stadsdiensten en openbare dienstverlening – een OCMW dat opnieuw financiële steun verleent – meer middelen voor zorgbedrijven en het stedelijk onderwijs – renovatie en uitbouw van sport en culturele infrastructuur – de stad moet de garantie bekomen dat openbaar vervoer degelijk functioneert op haar grondgebied – de stad moet initiatieven van inwoners valoriseren en ondersteunen.… Continue reading

Meer dan ooit: voor een progresssieve rood-groene coalitie in Antwerpen.

De peiling van de kiesintenties in de Vlaamse centrumsteden, die het Nieuwsblad op 28 september publiceerde moet met een grote korrel zout worden genomen. De foutenmarge ligt bij een dergelijke online peiling erg hoog. De kans dat het resultaat de uiteindelijke verkiezingsuitslag weerspiegelt, is dan ook bijzonder klein. Er is nog niets beslist, de strijd is nog niet gestreden.… Continue reading

Jinnih Beels zet Filip De Winter in zijn hemd voor zijn eigen publiek

Op 1 oktober 2018 organiseerde de rechtse Vlaams-nationale Debatclub in Edegem een debat over de Antwerpse verkiezingen met Jinnih Beels en Filip De Winter. Jinnih ging in het hol van de leeuw voor een vijandig publiek de rechtstreekse confrontatie aan met de racist De Winter. De manier waarop zij dat deed was bepaald indrukwekkend. Tegenover de tirades van De Winter bleef ze ijzig kalm en bleef ze consequent bij haar socialistische boodschap.… Continue reading