Bevraging over De Lijn in Antwerpen

Mobiliteit is in Antwerpen een heikele zaak geworden. Velen klagen over de lange wachttijden en de tsjokvolle trams of bussen. We weten nu ook dat er ongevallen plaats vinden met dodelijke slachtoffers. Chauffeurs of trambestuurders staan constant onder stress en intussen is het geduld bij de reizigers op. Het informatie en medlingssysteem over wachttijden draait vierkant.… Continue reading

Rechts is dood. Links is de toekomst – Antwoord aan Joël De Ceulaer (3-slot)

We besluiten ons antwoord  op het essay van Joël De Ceulaer “Links is dood”  met de stelling dat de strijd tussen links en rechts niet over identiteit gaat, maar over emancipatie van de mens. Terwijl rechts zich op een armzalig conservatief discours baseert, leeft binnen links de diversiteit en het debat. We ronden af met een beschouwing over radicale democratie en de armoede van het twitterdebat.Continue reading

Rechts is dood. Links is de toekomst – Antwoord aan Joël De Ceulaer (2)

In het tweede deel van ons antwoord op het essay van Joël De Ceulaer “Links is dood” stellen we vast dat de Vlaamse deelstaat, die na zes staatshervormingen is ontstaan, het helemaal niet goed doet en leggen we uit waarom er geen Vlaamse identiteit is. 3.De deelstaat Vlaanderen doet het niet goed In 1970 werd het bestaan van een regio die Vlaanderen heet, verankerd in een eerste staatshervorming die het bestaan van drie cultuurgemeenschappen erkende.… Continue reading

Rechts is dood. Links is de toekomst – Antwoord aan Joël De Ceulaer (1)

‘Links is dood’ het essay van Joël De Ceulaer in De Morgen van 7 juli had vanzelfsprekend, door zijn uitdagende titel de bedoeling reactie uit te lokken. Hij vraagt om wat meer linkse assertiviteit en polarisering. Welaan dan! Een lange reactie in drie delen. In het eerste deel rekenen we af met het de nieuwe militaristen en leggen we uit waarom het debat over de Vlaamse identiteit voor de socialisten een gepasseerd station is.Continue reading

Frieda Verbist : Uw stem maakt het verschil in Antwerpen

Als geboren en getogen Antwerpenaar en overtuigd sociaal democraat heb ik niet geaarzeld mij volop te engageren in de verkiezingscampagne van sp.a voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil niet passief blijven toekijken op de groeiende armoede, het aanvuren van spanningen tussen bevolkingsgroepen, een desastreuze mobiliteit, huisjesmelkerij, woonarmoede, een ondermaatse aanpak van de lucht- en milieuvervuiling en de ongelijke behandeling van stadswijken door het huidig bestuur.… Continue reading

Beste Joël, links is ALIVE and KICKING

In De Morgen van 7 juli 2018 schreef Joël De Ceulaer het essay “Links is dood: waarom de tegenstem in het identiteitsdebat wél belangrijk is”. Christ’l Van der Paal kandidaat op de stadslijst van de Antwerpse sp.a namens Wij zijn Socialisten, schreef het volgende antwoord.   Links zwalpt, links is dood … u uitte deze bezorgdheid, hoop, … ?… Continue reading

Socialisten aan het roer in Antwerpen (Deel 5 en slot)

In dit laatste deel geven we een relaas over de jaren laatste 20 jaar dat de socialisten mee aan het roer stonden van het bestuur van Antwerpen. Een periode die gekenmerkt wordt door polarisatie tussen de democratische partijen en uiterst-rechts. En die eindigt met een technocratisch bestuur, waarin het socialistisch perspectief vervaagde. Deel 5 – Een nieuwe brede coalitie, nieuwe bestuursstijl en technocratie in plaats van ideologie Antwerpen was de eerste grootstad in België en zelfs heel Europa waar het uiterst-rechts populisme, in de gedaante van het Vlaams Blok/Vlaams Belang een politieke doorbraak kende en als een kanker het samenlevingsweefsel kon aantasten.… Continue reading

Socialisten aan het roer in Antwerpen (deel 4)

In 1982 fuseerde Antwerpen met haar randgemeenten en werd het een grootstad, met Bob Cools als eerste burgemeester. Deel 4 over onze geschiedenis van de socialisten in het Antwerpse stadsbestuur gaat over deze eerste jaren van de grootstad en over Bob Cools, een visionaire burgemeester in moeilijke tijden.   Deel 4 – Antwerpen wordt een grootstad onder Bob Cools Onder Mathilde Schroyens, de laatste burgemeester van Antwerpen vóór de fusie met de randgemeenten in 1982, kwam met het einde van de lange periode van hoogconjunctuur, de structurele financiële zwakte van de stad aan de oppervlakte.… Continue reading

Socialisten aan het roer in Antwerpen (deel 3)

Camille Huysmans werd in 1947 als burgemeester van Antwerpen opgevolgd door de al even legendarische Lode Craeybeckx. Deel 3 over onze geschiedenis van de socialisten in het Antwerpse stadsbestuur gaat over de lange bestuursperiode van Craeybeckx in wat we nu als de gouden jaren van de opbouw van de welvaartstaat na de Tweede Wereldoorlog kennen.   Deel 3.… Continue reading

Socialisten aan het roer in Antwerpen (deel 2)

In deel 2 van onze geschiedenis van de socialisten in het Antwerps stadsbestuur hebben we het over Camille Huysmans, burgemeester van 1933 tot 1946. Een burgemeesterschap dat werd gekenmerkt door de waarden van humanisme en verdraagzaamheid. Deel 2. Camille Huysmans, de mythische burgemeester Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1932 behielden de beide partijen van de coalitie hun posities.… Continue reading