Socialisten aan het roer in Antwerpen (deel 1)

We publiceren in zes afleveringen een geschiedenis van de socialistische aanwezigheid in het Antwerpse stadsbestuur. Deel 1 handelt over de periode van 1921 tot 1932 onder het burgemeesterschap van de katholiek Frans Van Cauwelaert, toen de socialisten voor het eerst hun stempel konden drukken op de Antwerpse politiek. Deel 1 . Het mystieke huwelijk van socialisten en christendemocratie De aanwezigheid van socialisten in het Antwerpse stadsbestuur dateert van voor de Eerste Wereldoorlog.… Continue reading

Pak het probleem van fijn stof bij de wortel: minder containers op vrachtwagens en meer op de trein !

Het volume goederen dat de Antwerpse haven verwerkt verdubbelde op 20 jaar, tot 214 miljoen ton. Antwerpen is de tweede grootste haven in Europa. In 2017 woog het containervolume 117 miljoen ton wat goed is voor ± 3 miljoen containers en 53% (ofte ± 1,5 miljoen containers) daarvan komt terecht op de Antwerpse wegeninfrastructuur… Volgens goed ingelichte bronnen ligt de spoorinfrastructuur op de rechteroever er verlaten bij.… Continue reading

De Europese Socialisten en Democraten roepen op voor de vrijlating van Selahattin Demirtas

In de strijd voor democratie, de rechtstaat en mensenrechten in Turkije spreken Sergei Stanishev, voorzitter van de Partij van Europese Socialisten en Udo Bullman, voorzitter van de groep van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement zich uit voor de onmiddellijke vrijlating van Selahattin Demirtas, vroeger co-voorzitter van onze zusterpartij van de HDP (de Democratische Partij der Volkeren).… Continue reading

Aanklager vraagt zes maanden voor ABVV leden! Dat kan nu toch niet meer!

Patrick Humblet Gewoon hoogleraar arbeidsrecht, Faculteit Recht & Criminologie UGent(een ingekorte versie van deze tribune verscheen op vrijdag 15 juni in De Morgen)Een van mijn guilty pleasures is het VT4-programma “De rechtbank”. De formule is eenvoudig. Een halve zool heeft wat mispeuterd en staat voor de politierechtbank of een andere rechtsprekende instantie. De zaak is zo simpel dat ze uit de koker van de scenaristen van “De Buurtpolitie” lijkt te komen.… Continue reading

De Aquarius in 2018 en de Saint-Louis in 1939

De omzwerving van het reddingsschip Aquarius van Artsen zonder Grenzen, dat niet mocht aanleggen in havens in Italië en Malta, met 629 vluchtelingen aan boord, roept de herinnering op aan een gelijkaardige gebeurtenis in mei en juni 1939. De parallellen tussen wat er nu gebeurt met vluchtelingen die hun heil zoeken in Europa en de Joden, op de vlucht voor het naziregime, zijn opvallend.… Continue reading

De Hollandse scheurtjes van Doel 3 en 4

Recent was er een defect in de kerncentrale Doel 1 (april 2018). De reactorkuipen van Doel 1 en 2 werden gebouwd door Cockerill in België volgens de voorschriften  van de licentiehouder Westinghouse en vertonen geen scheurtjes. Het defect is ernstig, maar het gevaar is, in tegenstelling met wat volgt, beperkt. De reactorvaten van Doel 3 en 4 en deze van Tihange, werden gebouwd door de Rotterdamse Droogdokmaatschappij (RDM), zoals ook o.a.… Continue reading

ACOD-LRB Limburg vraagt afschaffing E-niveau

Met de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in aantocht wil ACOD-LRB Limburg, de socialistische vakbond voor de lokale en regionale besturen, de aandacht vestigen op een belangrijk syndicaal speerpunt: de afschaffing van het E-niveau, de laagste salarisschaal bij de lokale besturen. De redactie van ‘De socialisten’ wenst dit initiatief te promoten. Het kan immers niet dat arbeidsprestaties die de samenleving ten goede komen zodanig ondergewaardeerd worden.… Continue reading

‘Het programma van de Antwerpse socialisten gaat knallen!’

Op 26 mei hield de Antwerpse sp.a afdeling haar programmacongres voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Verschillende supporters van het netwerk ‘Wij Zijn Socialisten’ waren de laatste weken wel betrokken bij het uitschrijven van het programma en we mogen zeggen dat de uiteindelijke versie al onze verwachtingen heeft overstegen. Er moet nog wel aan gesleuteld worden maar dat zal de komende weken gebeuren via ontmoetingen en discussies met het middenveld.Het programma dat er nu ligt is alleszins realistisch en radicaal, dat breekt met de ‘derde weg’ die Patrick Jansens zo graag bewandelde.… Continue reading

Stephen Bouquin: ‘Willen is kunnen!’

Een belangrijk deel van mijn leven staat in teken van de strijd tegen onrecht, onderdrukking en discriminaties. Ik nam actief deel aan de Antwerpse scholierenstakingen tegen kernraketten en de besparingen van Martens-Gol. Daarna studeerde ik hedendaagse geschiedenis op de Vrije Universiteit Brussel. Na een poosje in Brussel gewoond te hebben begon ik mijn doctoraatstudies in Parijs.… Continue reading

Christ’l van de Paal: ’t Stad is van ons, Antwerpenaren

We zijn met meer dan 520000, wij Antwerpenaren. Socio-cultureel zijn we erg divers, maar één ding hebben we zeker gemeen: we willen allemaal wel-‘zijn’ en wel-‘varen’.Van frietchinees, over nachtwinkeluitbater tot dokwerker, verpleegster of projectontwikkelaarster we willen allemaal een goed leven in onze stad voor onszelf en ons gezin. We willen allemaal goeie huisvesting, gezonde lucht, degelijke dienstverlening, proper onderhouden straten, een veilige buurt, voldoende kinderopvang, scholen die de talenten van onze kinderen tot volle ontwikkeling brengen, een goed inkomen, een stad waarin we ons probleemloos kunnen verplaatsen, een mooie toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen … en tijd om te genieten, om te leven.Het huidig stadsbestuur onder leiding van Bart De Wever wil ons doen geloven, dat wie zijn kansen grijpt in het leven, hard werkt en gedisciplineerd leeft welzijn en welvaart zal kennen.Meer nog, dit stadsbestuur beschouwt Antwerpenaren die niet mee kunnen op een goede dag als overlast, op een slechte als profiteurs of criminelen.… Continue reading