Wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar, een welvaartsvast en eerlijk pensioen voor iedereen

Standpunt van ‘Wij zijn Socialisten’ ter gelegenheid van de vakbondsbetoging van 16 mei 2018 Dit schreven twee regeringspartijen letterlijk in hun verkiezingsprogramma van 2014:“De pensioenleeftijd blijft op 65 jaar , een volledige loopbaan bedraagt 45 jaren” (Nv-A verkiezingsprogramma 2014)“De wettelijke pensioenleeftijd blijft op 65 jaar” (verkiezingsprogramma Open VLD 2014) Geen enkele partij van de huidige coalitie stelde een verhoging van de pensioenleeftijd in het vooruitzicht.… Continue reading

Europees centrum-links blijft verliezen omdat het neoliberalisme niet werkt!

Toespraak van Paul Mason op de Europe Together conferentie in Brussel op 18 oktober 2017. Op 13 oktober 2017 tweette Lloyd Blankfein, CEO van de multinationale financiële onderneming Goldman Sachs: “Op het IMF in DC. Vreemd dat de politiek het overal zo moeilijk heeft terwijl de economieën wereldwijd het (meestal) goed doen en de wereld (bijna overal) in vrede is.” Mijn antwoord op deze bedenking: het neoliberalisme werkt niet.… Continue reading

Nieuwe tijden, nieuw socialisme! Een vernieuwde beginselverklaring voor de sp.a

Op 17 maart 2018 organiseert de sp.a haar congres onder het motto “Nieuwe tijden, nieuw socialisme”. Wij zijn Socialisten wil een inhoudelijke bijdrage aan dit congres leveren en zal daarom voorstellen om een beginselverklaring te voegen bij de diverse resoluties met concrete voorstellen, die het congres zal goedkeuren. Een deel van de resolutie werd overgenomen en wij zijn hierover zeer verheugd.Continue reading

Rood is troef! (1 mei verklaring)

Het politieke leven staat dit jaar in het teken van de eerste grote stembusslag, sinds de conservatieve neoliberale meerderheid, zijn verstikkende greep op Vlaanderen en België heeft gelegd. De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 moeten de eerste stap zijn voor de terugkeer van links in dit land.Elk jaar dat het neoliberalisme de kans krijgt om zijn politiek van sociale afbraak, uitverkoop van het land aan het grootkapitaal en desastreus klimaatbeleid voort te zetten, is een jaar verloren.… Continue reading