Rechtse hypocrisie. Over anonieme N-VA sponsors en identiteit

Een bericht van Christ’l Van der Paal

Anonieme geldschieters sponsoren N-VA-campagne, laat dat even bezinken…Is er een link tussen deze sponsoring en identiteit? … ik zie u fronsen.

Rechts heeft het vaak over cultuurmarxisme, een wat vage door rechts gefabriceerde term, die een soort links complot dat tot eenheidsdenken leidt moet benoemen. In wezen hebben ze het echter over de waarden en normen die onze samenleving als vanzelf aannam na WOII, toen onze grootouders samen het land opnieuw moesten opbouwen na een verwoestende oorlog. Een oorlog die diepe verdelende wonden had geslagen in onze gemeenschap: broeder tegen broeder, Vlaming tegen Vlaming, … In de meer dan honderd jaar die aan deze traumatische periode voorafging, kende Europa een tijd van zware uitbuiting van werknemers door de kapitaalselite. Diezelfde arbeidersklassen die tijdens twee wereldoorlogen ook nog eens werd ingezet als kanonnenvoer.

Is het dan verwonderlijk dat er na een periode van zware verdeeldheid, van uitbuiting, van veel ellende een tijd kwam waarin mensen de handen in elkaar sloegen om vol hoop hun leven weer op te bouwen en ze dat deden door normen en waarden als samenwerken, solidariteit, emancipatie, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid te omarmen? Werd België mede hierdoor niet één van de meest welvarende en minst ongelijke landen ter wereld en een sterke welvaartsstaat?

Rechts, vaak bij monde van Bart De Wever en zijn discipelen, heeft het steeds over de nood aan een gedeelde identiteit, maar wij hebben al een identiteit … rechts noemt dit cultuurmarxisme. Ik noem dat rechtvaardig samenleven.

Op maandag roept rechts om een gedeelde identiteit, op dinsdag, woensdag en alle verdere dagen van de week ontbindt rechts al haar krachten om de gedeelde normen en waarden in onze samenleving te breken door de solidariteit, verdraagzaamheid, het gelijkheidsideaal, … te ondergraven. Werknemers worden tegen elkaar opgezet: jongeren tegen ouderen, contractuelen tegen ambtenaren, stakers tegen niet-stakers, … En het stopt daar niet: Vlamingen tegen Walen, sociaal zwakkeren tegen de middenklasse, autochtone Belgen tegen allochtone Belgen en omgekeerd.  Zo worden we aangezet om onze gedeelde solidaire identiteit op te geven en worden we verleid ons te vereenzelvigen met steeds kleiner wordende sub-identiteiten die ons verdelen, ons individualiseren en ons in een zwakkere positie tegenover de werkelijke  machthebbers plaatsen. We mogen ons enkel nog verenigen rond een ideëel ‘natieproject’ van hardwerkende volgzame Vlamingen.

Divide et impera, verdeel en heers, Bart De Wever heeft selectief goed opgelet tijdens zijn geschiedenisopleiding. Maar het zijn diegenen die echt de touwtjes in handen hebben, die nog beter opgelet hebben:  de rijke sponsors van de N-VA-campagne, die zonder verpinken tienduizenden euro’s opzijleggen voor een advertentiecampagne, waarin zij de lof van de rechtse coalitie bezingen. Zij zijn het die Vlaams-Nationalisten de wortel van een onafhankelijk Vlaanderen, bewoond door allemaal dezelfde brave ‘hardwerkende Vlamingen’ , voorhouden om hun macht uit te breiden, om zich te verrijken.

Het is de historische missie van links om mensen terug te verenigen rond een solidaire identiteit, een identiteit die ons – de 99%, die voor ons levensonderhoud afhankelijk zijn van de verkoop van onze arbeidskracht – versterkt, minder afhankelijk maakt, emancipeert. Vlaamse nep-identiteit wordt ingezet als strategisch wapen om ons te verdelen, om ons individueel afhankelijker en onderdaniger – zij noemen dat flexibeler en competitiever – te maken.

Dat erkennen en benoemen is de eerste stap in het verzetten van de machtsbakens tussen de 1% en de 99%.

It’s not Bart De Wever, it’s the economic elite, stupid!

Christ’l Van der Paal, plaats 35 stadslijst Sp.a-Antwerpen

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.