Vluchten mag niet meer

Auteur: Peter terryn

Het interview met sp.a voorzitter John Crombez in De Zondag leidde niet alleen tot quasi onverholen felicitaties van Francken Theo maar vooral tot felle discussies binnen sp.a zelf. Verschillende fracties lijken zich af te tekenen: het centrum van de partij zelf, de groep Wij zijn Socialisten die in Antwerpen pleitten tegen deelname aan de coalitie met N-VA en de groep rond Eric De Bruyn, bekend als sp.a Rood.

Vooral de passage over migratie en vluchtelingen werd door andere media gretig overgenomen, hoewel die maar een klein deel van het initiële interview uitmaakt. Maar wat Crombez daarin zegt, is genoeg stof voor polemiek.

Als Crombez bedoelt dat het aantal vluchtelingen naar Europa moet verminderen, heeft hij natuurlijk gelijk. In het beste geval reduceren we dat aantal tot nul. Niet alleen richting Europa, maar ook in de eigen regio. Als de oorlogen stoppen (en dus onze interventies en wapenexport ter plaatse), als we ingrijpen in de ontregeling van het klimaat, zorgen voor een andere economische ordening, is dat theoretisch best mogelijk.
Maar dat is niet wat hij zegt in het oorspronkelijke interview: ‘De migratie naar Europa moet verminderen,’ staat er. Dat gaat dus niet enkel over vluchtelingen. Het is ook een idioot standpunt aangezien we om allerlei redenen nood zullen hebben aan migratie. Vraag is hoe we die reguleren en organiseren. Maar daar spreekt hij zich niet over uit. Hij gooit vluchtelingen en migranten op een hoopje. Niet geheel per ongeluk, vermoed ik.

Hij zegt ook ‘We moeten meer investeren in humane opvang in eigen regio. Vluchtelingen moeten daar kunnen blijven.’ Dat zijn twee stellingen die van zo’n oppervlakkig statement niet gediend zijn. We hebben in 2010 al enkele miljarden toegezegd aan Libië van Muammar Al-Qadhafi om daar Afrikaanse migranten en vluchtelingen tegen te houden. Tot het opportuun leek om zijn regering en het land (met steun van SP.a in het Belgisch parlement) te gaan bombarderen. We hebben nadien gezien hoe verstandig dat was.

We hebben ook Turkije 6miljard € gegeven voor de opvang van Syrische vluchtelingen. Dat geld is niet zozeer gebruikt om vluchtelingen humaan op te vangen, maar vooral om ze tegen te houden. Ik heb in het zuiden van Turkije een aantal van die kampen bezocht en hoewel de opvang er op alle vlakken beter is dan wat we hier in Calais, Duinkerke en rond het Maximiliaanpark realiseren, gebeurt het in grote mate door de lokale, Koerdische gemeenschappen zelf, met eigen middelen. Turkije creëert meer vluchtelingen dan dat het er humaan opvangt. In Libanon is de situatie niet veel beter. Ondanks alle Europese retoriek over “opvang in de regio” wordt de humanitaire situatie van Syrische vluchtelingen steeds dramatischer. 76 % van de geregistreerde vluchtelingen leeft onder de armoedegrens, en 58 % van de Syrische gezinnen leeft zelfs in extreme armoede. 91 % van Syrische gezinnen is voedselonveilig. Slechts 22 % van Syrische kinderen tussen 15 en 17 jaar loopt school.

Hoewel de humanitaire toestand in snel tempo verergert, neemt de humanitaire hulp in een nog hoger tempo af. In 2018 werd slechts 38 % van het humanitaire VN-plan voor Libanon gefinancierd. De Belgische financiële bijdrage voor hulp aan Libanon daalde tussen 2015 en 2018 met 52 %. Dat Crombez daar kritiek op heeft, is terecht: wie voor ‘opvang in eigen regio’ is, moet die op zijn minst mee helpen financieren en organiseren en druk zetten zodat die ook daadwerkelijk humaan is. Als we dat niet doen, hebben we geen andere optie dan de mensen hier humaan opvangen en dus veilige routes voorzien.

Irritanter nog dan de passages die door andere media zijn overgenomen, is zijn kritiek op N-VA. Daar zegt hij ‘Hebt u een aanpak gezien van de asielchaos? Ik niet. (feller) Ik heb Francken vooral horen communiceren, en heel driest zelfs. Maar zijn beleid was anders. Nooit zijn zoveel mensen erkend. Hij doet zelfs minder uitwijzingen van niet-Europeanen. Hij heeft zelfs criminele transitmigranten vrijgelaten.’ Ik kan hier weinig anders lezen dan ‘Francken heeft teveel vluchtelingen erkend, heeft er te weinig uitgewezen en moet meer ‘criminele transmigranten’ opsluiten in plaats van vrijlaten.’ Daarmee tapt Crombez opnieuw uit het flinkse vaatje alsof hij het tot de bodem wil ledigen in de aanloop naar de verkiezingen.

De passage over vluchtelingen en migranten vormt in het interview slechts een klein deel, maar andere media vergroten het uit. Crombez had dat moeten weten – en weet dat wellicht ook. Vandaar wellicht die paar sterke uitspraken, bedoeld voor de Vlaamse huiskamers en ter profilering van de sp.a als een partij die duidelijk niet pleit voor open grenzen.

Vraag is of dat allemaal zo verstandig is en electoraal lonend. Dat flinkse is alvast geen unique selling proposition. Het is grossieren in grootspraak waarvan de rechterzijde een sterkere marktpositie heeft. Die rechterzijde op hun eigen terrein proberen te verslaan, is contraproductief aangezien je daarmee alleen hun producten in de markt zet, niet die van jezelf.

Daar ligt de grootste fout van Crombez, lijkt mij. Waar hij op de vraag ‘Was dat (het uit de regering stappen door N-VA) geen strategie om migratie bovenaan de agenda te zetten?’ antwoordt ‘Neen. De bevolking heeft al langer beslist welke thema’s de campagne zullen domineren. Dat zijn klimaat, migratie en koopkracht. Dat is niet het resultaat van een of andere communicatiedienst.’

Het zijn natuurlijk wel degelijk N-VA en VB die migratie en integratie al decennia op de agenda zetten. Dat is zeer duidelijk het opzet van Francken Theo en N-VA. Dat het dat ook voor de bevolking wordt, is wel degelijk het resultaat van hun communicatiediensten, onafgebroken propaganda, campagnes tegen onverdoofd slachten, burkini’s en hoofddoeken, het uitvergroten van incidenten, het bewust laten verrotten van de lamentabele toestanden in binnensteden. En niet te vergeten het steeds opnieuw opkloppen van een vluchtelingenproblematiek die ten gronde eenvoudig kan aangepakt worden en geen groot, dominant maatschappelijk probleem hoeft te zijn. Dat vergt vijf minuten politieke moed die Crombez niet vertoont.

Ten gronde bepaalt een politieke partij zelf in grote mate welke thema’s de verkiezingen bepalen. Dat is geen gegeven maar een keuze. Dat Crombez zich laat vangen om het spel te spelen op het terrein van de politieke tegenstander en volgens hun spelregels, is hoogst onverstandig. Het zal de sp.a geen stemmen opleveren maar kosten.

http://www.dezondag.be/jcrombez/

 

Peter terryn

https://ministerievanagitatie.be/

Eén reactie

  1. Ik herken hier de SP.A niet meer in en ik denk ook dat John Crombez wat beter zijn dossierkennis moet leren aanscherpen want hij zit er met momenten flink naast maar enfin ze moeten het migratiedossier wat beter leren doorgronden ook, ik ken eigenlijk ook niet zo veel van deze materie daar zijn beleidsmensen voor die dat beter kennen dan ik en ik zit niet bij de bron.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.