#WeAreFokinAngry # WeStrike 13-02

WIJ zeggen tegen die van daarboven; tegen de plastronpolitiekers, de baronnen en beurspeculanten het volgende:

WIJ het volk van de buschauffeurs, de kinderverzorgsters, de onderwijzers, de postbodes, de bagagisten, de freelancers, de magazijniers, de mecaniciens, de metallos, de treinbestuurders, de bouwvakkers, die van de vuilkar, de verpleegkundigen en zorgverleners, …

WIJ allen zijn de rotzooi meer dan moe!

De opstand van de gele hesjes in Frankrijk werd ingegeven door de verhoging van de brandstofprijzen. Maar dit was niets anders dan een druppel die de emmer liet overlopen. Sinds tien jaar gaat de koopkracht van de werkende mensen erop achteruit. Sinds de financiële crisis van 2008 betalen wij de rekening. Sinds 2008 zijn de rijker rijker geworden terwijl voor wij erop achteruit gingen. De kapitalisten hebben gewoon van de crisis geprofiteerd door in te spelen op de angst van het werkvolk.  Wanneer we staken of protesteren wakkeren ze de angst aan voor de arbeidsmigraties of voor de islamterroristen. Intussen bakken ze verder zoete broodjes dankzij wapenverkoop of oorlogstokerij.

Eindelijk actie!

Laat ons het hek van de dam duwen! De beuk erin! Tijd dat de politiekers het vuur aan de schenen wordt gelegd! Tijd dat de angst van kamp verandert en dat ze toegevingen doen. Zodat het werkvolk opnieuw kan beginnen leven in plaats van te moeten overleven!

Wat moeten we bereiken?

1. We werken om te leven, niet omgekeerd. Onze koopkracht moet opnieuw vooruit gaan.

Het minimumloon moet naar 14€ per uur en netto moet een voltijdse baan minimum 1500 euro opleveren! De uitkeringen en pensioenen moeten boven de armoedegrens opgetrokken worden. Er moet een maximumgrens komen op hoge lonen, bonussen en managements fee’s. Boven de 300.000 euro per jaar mag alles afgegeven worden.

2. Werken tot je erbij neervalt? No way!

Het einde loopbaandebat moet herbekeken worden. De SWT, landingsbanen, mogen niet enkel over “zware beroepen” gaan. Er vallen heel wat mensen in die categorie, niet omdat het beroep op zichzelf zwaar is maar omdat de de werkbelasting en het takenpakket steeds groter wordt. Alle werknemers verdienen een vroegtijdige uitstap. Terug naar de wettelijke pensioenleeftijd van 65jaar. Werkloosheid is niet onze fout, daarom moeten deze periodes meegeteld worden in loopbaan terwijl de berekening van het pensioen moet berekend worden op het gemiddelde van de 10 beste jaren.

3. Stop het gezever over “het failliet van de sociale zekerheid”.

De patronale werkgeversbijdrageverminderingen kosten minstens 10 miljard € per jaar. Gratis en voor niks komen die in de pockets van de aandeelhouders terecht. De laatste 10 jaar stegen de dividenden en winstuitkeringen met 70% (dat betekent bijna een verdubbeling). Sociale zekerheid verdient herfinanciering, via een pay-cut op dividenden en flattax van 10% op alle financiële transacties naar het buitenland.

4. Flexwerken wordt onleefbaar. Voor het gezin, het sociaal leven. Onze gezondheid gaat eraan.

Nachtrust gaat er aan en het evenwicht tussen werk en privé-leven is naar de vaantjes. Hoeveel echtscheidingen en gezondheidsproblemen liggen in het verlengde van de dwangmatige flexibiliteit? Iedereen moet minsten twee volle weekends per maand hebben en de overuren moeten beperkt worden. De Wet Peeters moet afgeschaft worden.

5. Het wordt tijd werktijdverkorting opnieuw op de agenda te zetten.

De simpelste manier is niet een cao bedrijf per bedrijf maar het verminderen van de wettelijke arbeidstijd naar 32u terwijl er bijkomende aanwervingen moeten komen, en overuren als stok achter de deur dienen (bvb. maximaal aantal overuren van 10u/maand /persoon).

6. Het HRM beleid in de ondernemingen moet aan sociaal maatstaven beantwoorden.

Zelfsturende teams, Lean management en evaluaties dienen gewoon om ons nog meer uit te melken. Werkbaar werk betekent ook zeggenschap krijgen over alles wat de werksituatie verandert. De vakbond moet zich hierover durven buigen. Productiviteit laten toenemen via harder werken betekent gewoon meer uitbuiting en meer werkloosheid.

7. Economische democratie. Sociaal overleg in de Kmo’s moet kunnen.

De loonwet die loonnorm oplegt en de regering de macht geeft in te grijpen moet herzien worden. Bij herstructureringen moeten vakbonden een vetorecht krijgen zodat er een degelijk sociaal plan wordt afgesloten.

8. Openbare diensten zijn aan herwaardering toe. Stop de sluipende privatisering.

Al botst dat met Europese regelgeving. Stop de aderlating van arbeidsplaatsen. Extra investeringen in onderwijs en zorg.Een energiesector in openbare handen. Een openbare bank van en voor het volk.

9. Klimaatcrisis vergt dringende maatregelen.

Er rest amper 10 jaar om echte catastrofale gevolgen te vermijden. Een noodplan om CO2 uitstoot te verminderen vergt een actieve overheid die planmatig tewerk gaat. Want op de wetten van de markt die enkel oog hebben voor winstvorming kunnen we niet rekenen. Geen groene pest-belastingen maar infrastructuurwerken en de ontwikkeling van groene hernieuwbare energie.Een klimaat neutrale economie kan extra jobs opleveren!

10. Hoogtijd voor fiscale rechtvaardigheid.

het idee van een belasting op hoge vermogens wordt zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië door 75 à 80% van de bevolking gesteund. Waar wachten we op? Inkomsten uit kapitaal moeten ook belast worden, zeker vanaf ze het niveau van een gemiddeld maandloon overstijgen.

11.  Het politiek bestel draait vierkant en is op zichzelf gericht.

Partijen moeten zich ten dienste stellen van het algemeen belang. Stop de mandatenzwendel en de achterkamerpolitiek. Afzetbaarheid van verkozenen en bindende referenda. De Europese eenmaking is totaal fout verlopen en moet herzien worden.

 

overgenomen van de blog van metallo’s van Nyrstar-Balen

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.