Wie zijn wij?

Wij zijn een groep socialisten en syndicalisten, die van onderuit een initiatief nemen om de socialistische beweging te vernieuwen en te versterken.
 
Terwijl de rijken alsmaar rijker worden, wordt de verzorgingsstaat steeds verder afgebouwd en wordt het leven voor de grote meerderheid van de mensen steeds moeilijker. De toename van de armoede is ook in het rijke westen niet langer te ontkennen. Ondertussen proberen steeds meer mensen wereldwijd hun miserabele levensomstandigheden te ontvluchten.
 
Tegelijkertijd wordt een systeem bevestigd dat verantwoordelijk is voor de roofbouw op onze aarde, de klimaatcatastrofe en het in gevaar brengen van het leven van de toekomstige generaties. Het is duidelijk dat niet enkel de gapende kloof tussen rijk en arm moet gedicht worden maar dat tegelijkertijd ook de ecologische crisis op doortastende wijze moet worden aangepakt. Dat is dan ook de belangrijke opdracht voor de socialistische beweging, hier en wereldwijd. Maar we beseffen dat het op dit ogenblik niet goed gaat met onze politieke familie. De reden daarvoor is dat socialistische partijen zich veel te lang hebben laten verleiden tot deelname aan neoliberaal beleid. Veel te lang hebben ze nagelaten een echt alternatief uit te werken dat ten goede komt aan de meerderheid van de mensen, en niet alleen aan de happy few van kapitaalbezitters.
 
Maar een andere reden is het carriërisme, dat wijdverbreid is in zowel sp.a als PS. Wij zijn verontwaardigd over de voorbeelden van zelfverrijking van ‘socialistische’ mandatarissen die aan het licht zijn gekomen. Dat is volledig in strijd met de socialistische principes van rechtvaardigheid en solidariteit. Door dergelijke praktijken worden socialistische partijen volledig ongeloofwaardig. Niet alleen hier, maar ook elders in Europa zijn de socialisten daardoor in een diepe crisis terechtgekomen.
 
Maar toch zijn er lichtpunten, waaraan de socialistische beweging zich kan optrekken. In Portugal heeft de socialistische partij de soberheid op afstand weten te houden, in samenwerking met andere linkse en groene krachten. In het Verenigd Koninkrijk heeft Jeremy Corbyn ervoor gezorgd dat Labour de grootste politieke partij is in aantal leden en in opiniepeilingen. De conservatieven hangen er in de touwen en vrezen nieuwe verkiezingen. In Spanje heeft de PSOE, na een lange dwaaltocht, gekozen voor verlinksing en verjonging.
 
Wij zijn ervan overtuigd dat ook bij ons de neergang kan gekeerd worden. Maar daarvoor moet de beweging terug naar de bron gaan. We moeten opnieuw bewijzen dat we de partij van de werkende mensen zijn, die de socialistische principes in woord en daad uitdraagt. We moeten opnieuw beseffen wat de waarde is van de rode vlag als symbool van de strijd tegen onrecht en discriminatie en voor sociale vooruitgang en een betere samenleving. We zijn trots op wat de socialistische beweging heeft verwezenlijkt: stemrecht, de 40uren week, sociale bescherming, inspraak in de onderneming, sterke openbare diensten tot en met een overheid aan de kant van de mensen in plaats van een kleine minderheid. We moeten die draad terug opnemen.
 
Wij zijn socialisten zijn democraten. Wij erkennen vast en zeker de bijdrage van John Crombez in de vernieuwing van de sp.a. Hij is zijn opdracht niet in de beste omstandigheden begonnen, terwijl de tijd dringt. Maar we moeten nu een versnelling hoger schakelen om aan de socialistische beweging een nieuw elan te geven en er opnieuw een speerpunt van te maken in de strijd voor een betere wereld. We willen een écht socialistische partij, die een alternatief voor het neoliberalisme vorm geeft en die ook volledig en radicaal afstand neemt van de oude politieke cultuur van zelfverrijking en carriërisme. Zonder een dergelijke, principiële «le socialistische partij zal links nooit terug aan zet komen en zal de hoop op verandering voor lange tijd achter de horizon verdwijnen.
 
Wij menen dat basisoverleg tussen alle rechtgeaarde socialisten nodig is om tot deze radicale vernieuwing te komen. Daarom doen wij een oproep tot alle socialisten om samen te bespreken hoe wij onze beweging in versneld tempo kunnen heropbouwen, democratiseren en verlinksen. Wij kunnen ons daarbij laten inspireren door wat Bernie Sanders en Jeremy Corbyn tegen alle verwachtingen in hebben verwezenlijkt. Zij hebben bewezen dat het mogelijk is.
 
Wij nodigen iedereen die achter deze doelstellingen staat, deze oproep mede te ondertekenen en deel te nemen aan onze activiteiten. Er is geen tijd meer voor vrijblijvendheid.
 
Naar links en dan vooruit! For the many, not the few.

(Onderteken deze oproep door een mail te sturen naar wijzijnsocialisten@gmail.com)

Ondertekenaars:
Marc Le Bruyn (voorzitter sp.a Ranst), Sofia Lamouchi (syndicaliste ABVV-BBTK, Gent), Stephen Bouquin (ecosocialist, Antwerpen), Marita De Neubourg (socialiste, feministe; Vrijwilliger bij ‘Een Hart voor Vluchtelingen’, Gent), Marc Lemaître (sp.a Kortrijk), Patricia Van Goel-Dejean (BBTK), Eric Goeman (bestuurslid sp.a Zomergem), Lin Van Rompaey (syndicaliste ACOD, Antwerpen), Dirk Lagast (sp.a Koekelberg), Tundie Dhont (bestuurslid sp.a Deerlijk), Luc Van Camp (sp.a Boom), Ginette Bauwens (Socialisme 21, Brussel), Geert Onraedt (bestuurslid sp.a Gistel en voorzitter Linx+ Gistel), Lisette Gielman (sp.a Boom), Frank Hoste (syndicalist ACOD, Genk), Pascale Leenaerts (sp.a Boom), Jos Digneffe (sp.a Hasselt, gewezen voorzitter ACOD Spoor), Anita Verbruggen (sp.a Willebroek), Mischa Van Herck (syndicalist, Algemene centrale ABVV, Antwerpen), Anita Moens (sp.a Willebroek), Ronnie Jenkinson (onafhankelijk socialist, Willebroek), Marina Van den Bulck (syndicaliste, sp.a Edegem), Marc Van Gyseghem (bestuurslid sp.a Willebroek), Lydia De Ridder (syndicaliste, sp.a Antwerpen), Herman Luyckx (links syndicalist en socialist, Wijnegem), Bieke Verlinden (sp.a schepen, Leuven), Jaak Brepoels (sp.a gemeenteraadslid, Leuven), Wim Maertens (sp.a Waregem), Eddy Vanhove (syndicalist ACOD-TBM(De Lijn), Leuven), William Boeckx (sp.a Ranst), Gilberte Theuns (Gepensioneerd vrijwilliger bij De Voorzorg, Antwerpen-Luchtbal), Dirk Pauwels (Ecosocialist, Wilrijk), Johan Vermeulen (Afgevaardigde ACOD – Fedasil, West-Vlaanderen), Remko Devroede (Muzikant, Antwerpen), Patrick Van Baelen (sp.a schepen, voorzitter sp.a Overpelt), Yves Roose (ere-sp.a schepen, Brugge), Reé Budts (Korbeek-Lo), Marc Publie (Willebroek), Peter De Ridder (sp.a Boom), Jean Bracke (Gent), Robert Van Reeth (gepensioneerde, Boom), Raf Christiaens (Kortrijk), Cedric de Vroey (sp.a Antwerpen), Bernard Noffels (Voorzitter sp.a Kuurne), Theo De Belser (OCMW-lid, ABVV, Boom), Guy Vandamme (gepensioneerd leraar, Harelbeke), Karel De Groote (socialist, Mechelen), Herman Moortgat (sp.a Boom), Willy Hameau (sp.a Aartselaar), Alex Ramael (syndicaal afgevaardigde ACOD-LRB), Willy De Wachter (voorzitter sp.a Herentals), André Langenus (gewezen federaal secretaris social profit BBTK, bestuurslid sp.a Temse), Lien Van Opstal (Gistel), Stefanie Anthierens (Aartrijke), Jeroen Deraeck (Secretaris ACOD-LRB Limburg), Eddy Hancké (sp.a Willebroek), Robert De Metz (sp.a Zandhoven), Mariette Mensch, August Laenen , Marc Lemmens, Mario Van Essche (oud-voorzitter sp.a Putte, algemeen voorzitter HVV), Marcel Geivaerts (bestuurslid sp.a Bonheiden), Ivan Vandecasteele (secretaris ACOD, Oostende), Jo De Saunois (syndicaal militant), Danny Vrydag (lid sp.a Herentals), Frieda Verbist (Antwerpen), Wim Lams, Chris Verdeyen, Ives Goudeseune (sp.a-gemeenteraadslid, Ieper), Stefaan Reel (Ranst), Hilda Delange (Ranst), Marleen Hens (Herentals), Freddy Clauw (Kortrijk), Danny Backeljauw (Schelle), Fons Copmans (sp.a Malle), Filip Vandenberghe (sp.a Evergem), Hugo Embrechts (sp.a Herentals), Frank Van Herck (Hoevenen), Walter Vermeylen (gemeenteraadslid Progressief Malle), Laurens Deprez (Leuven), Roland Helleputte (gewezen gewestelijk secretaris ACOD spoor Oost-Vlaanderen, sp.a Gent), Wim Rooses (sp.a Edegem), Geert Froyen (MA Zorgethiek en Beleid), Luc Grootjans (sp.a Malle), Ronny De Keyzer (eregemeenteraadslid Temse), Jan Roeder (Antwerpen), Mark Willems (ABVV militant, sp.a Aarschot), Lou De Buyser (Willebroek), Cris Rutten (gemeenteraadslid, secretaris sp.a Meerhout), Wilfried Igné (sp.a Grimbergen), Stefan Vandevorst (sp.a Kontich), Maurice Hauspie, Claudy Sempels (syndicalist BBTK, linx+ Ronse), Martine Le Bruyn (sp.a Merksem), Yves Grouwels (gemeenteraadslid sp.a Genk), Jan Peys (gemeenteraadslid sp.a Meerhout), Francy Van der Wildt (sp.a Rumst), Sandra Galle, Jeanine Dorikens (raadslid sp.a Luchtbal, Antwerpen), André Van Ophem, Ingrid Dierckx (Merksem), Marie-Louise Niemans, Guide Moens (sp.a Ranst), Jelle Van der Ween (secretaris sp.a Liedekerke), Nick Van Kerckhoven (voorzitter sp.a Willebroek), Evert Zinzen (sp.a Grimbergen), Jos Luyten (sp.a Malle), Jean Pierre Peeters (Boom), Ghislain Vermassen (sp.a gemeenteraadslid Maaseik), Ledi Bonita (Boom), Veerle Rijckmans (Essen), Annick Stevenheydens (Boom), Jessica Megits (bestuurslid sp.a Mechelen), Nancy Van de Vondel (Rumst), Peter Van de Nieuwenhof (lid sp.a), Dirk Knegtel (voorzitter sp.a Sint-Katelijne-Waver), Walter Vermander (Penningmeester sp.a Schaarbeek), Bernard Ennaert (Brugge), Marc Uvyn (Heule), Koen Janssens, Dimo Kavadias (Niel), Wim Maertens (voorzitter sp.a Waregem), Maureen Simin (secretaris sp.a Ichtegem), Ivan Van Praet (syndicalist Evergem), Huub Vaneerdewegh (Borgerhout), Bea Le Bruyn (sp.a Lier), Alain Van Os (Lier), Magda De Meyer (Ere volksvertegenwoordiger sp.a, Temse), Ralf Van der Beeuren (Antwerpen), Anthony Denecker (Oostende), Jeanine Vuerinckx (Oostende), Roger Mottard (Oostende), Maurice Vonckx (voorzitter sp.a Wommelgem), Bruni Hens (Essen), Alex Desmet (Genk), Simonne Binst (sp.a Vlaams Brabant), Pascale Goor (Berchem), Antoon Stessels (Brasschaat), Marc Van Gysel (sp.a Maaseik), Gerard De Meyer (syndicalist, sp.a Wijnegem), Jan Vermeersch (Brugge), Jeremy Celen (voorzitter Jongsocialisten Brussel), Christoph Marckx (sp.a Rumst), Christ’ Van der Paal (syndicaliste, BBTK Antwerpen), Walter Van Dongen (Curieus, sp.a Wuustwezel), Marc Bonte (Syndicalist, Educatief medewerker Linx+ West-Vlaanderen), Marc Van Hecke (Voormalig vakbondssecretaris ACOD-LRB), Anneke Crevits (BBTK Brugge, sp.a Blankenberge), Marc Peeters (OCMW-raadslid, penningmeester sp.a Herent),Leen Van Hove, Uwe Rochus (provinciaal secretaris ACO Onderwijs provincie Antwerpen), Wilfried Debruyne, François Houbrechts (Steunpunt Anti-Fascisme), Gerda Achtergaele (voorzitter sp.a Maarkedal), Brigitte Borré (Nijlen), Alain Sioen (Berchem), Jen Gossé (Antwerpen), Regi Rotty (Gent), Pierre Budts (Antwerpen), Bob Picard (Antwerpen), Paul Van de Putte, Isabelle Grynberg (Antwerpen), Yentl Geukens (bureaulid OCMW, bestuurslid sp.a Balen), Ramon Emmaneel (Gent), Danielle Jacobs (Willebroek), Chris Moortgat (Algemeen Secretaris Vlaamse overheidsdiensten ACOD), Jan Van Heurck (Antwerpen), Jurgen Goesaert (Zottegem), Philippe Paelman (bestuurslid Sp.a Eeklo), Pieter Velghe (Gent), Mia Kees, Jenny Vanderaa (antropologe), Jelle Mols (syndicalist), Patrick Hens (lid sp.a en Solide, Turnhout), Ann Strackx (Sp.a Pelt), Alain Faes (Kapellen)